Gửi thông tin hỏi đáp

Đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo xem xét lại chương trình học chính thức của các bậc phổ thông và việc dạy thêm của giáo viên

08/10/2020 In bài viết

Hiện nay, chương trình học chính thức của học sinh quá nhiều, tình trạng bệnh thành tích, dạy thêm của giáo viên tràn lan, tâm trạng của học sinh mệt mỏi, từ đó hết thời gian nghỉ và vui chơi của các em. Đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo xem xét lại chương trình học chính thức của các bậc phổ thông và việc dạy thêm của giáo viên.

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) cảm ơn sự quan tâm của cử tri tỉnh An Giang, về vấn đề này Bộ GDĐT xin được trả lời cụ thể như sau:

Chương trình giáo dục phổ thông hiện nay được ban hành tại Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05/5/2006 có thời lượng dạy học 01 buổi/ngày, trong đó cấp tiểu học nhiều nhất 25 tiết/tuần; cấp trung học cơ sở và cấp trung học phổ thông nhiều nhất 29,5 tiết/tuần. Thực hiện Nghị quyết số 88/2014/QH13 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông, Bộ GDĐT đã ban hành Chương trình giáo dục phổ thông mới theo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh, bảo đảm yêu cầu tinh giản, thiết thực, gắn với thực tiễn, được triển khai theo lộ trình quy định tại Nghị quyết số 51/2017/QH14 bắt đầu từ năm học 2020-2021 đối với lớp 1 sẽ khắc phục được những hạn chế của chương trình giáo dục phổ thông hiện hành.

Để chuấn bị cho việc triển khai chương trình mới, Bộ GDĐT đã có nhiều văn bản chỉ đạo thực hiện chương trình giáo dục phổ thông hiện hành theo định hướng phát triển năng lực học sinh; thực hiện tinh giản nội dung dạy học trong sách giáo khoa; sửa đổi, bổ sung Quy chế đánh giá học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông[1] để việc kiểm tra, đánh giá kết quả giáo dục học sinh khách quan hơn; đã ban hành khung thời gian năm học 2020-2021 theo hướng tinh giảm thời gian thực học của học sinh trường trung học cơ sở và trung học phổ thông từ 37 tuần xuống còn 35 tuần. Những quy định này đã có tác dụng tích cực đối với việc thực hiện chương trình theo hướng giảm tải; giúp cho việc thực hiện tốt phương pháp giáo dục tích cực, tăng cường hoạt động ngoại khoá, trải nghiệm cho học sinh; kiểm tra, đánh giá, thi cử nhẹ nhàng, không nặng về kiểm tra kiến thức mà tập trung đánh giá sự phát triển phẩm chất và năng lực học sinh. Bộ GDĐT xem đây là giải pháp quan trọng nhằm từng bước khắc phục tình trạng dạy thêm, học thêm không đúng quy định.

Việc quản lý dạy thêm, học thêm hiện nay đang thực hiện theo quy định tại Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT ngày 16/5/2012 của Bộ trưởng Bộ GDĐT ban hành quy định về dạy thêm, học thêm. Để nâng cao hiệu quả quản lý hoạt đông này, Bộ GDĐT tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố tăng cường quản lý hoạt động dạy thêm, học thêm trên địa bàn; sự tham gia giám sát của các cơ quan, tổ chức, đoàn thể; công tác thanh tra, kiểm tra thường xuyên, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Tiếp thu kiến nghị của cử tri, Bộ GDĐT đang nghiên cứu để sửa đổi, bổ sung Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT nhằm bảo đảm các quy định quản lý về hoạt động dạy thêm, học thêm trong và ngoài nhà trường phù hợp với yêu cầu thực tiễn.

 


[1] Thông tư số 26/2020/TT-BGDĐT ngày 26/8/2020.

Bộ Giáo dục và Đào tạo