Gửi thông tin hỏi đáp

Đề nghị tăng cường thực hiện công tác định hướng nghề nghiệp trên cơ sở nhu cầu của thị trường

08/10/2020 In bài viết

Cử tri phản ánh: Tình trạng sinh viên thất nghiệp sau khi tốt nghiệp ra trường ngày càng nhiều, một số phải đi làm công nhân, mua bán nhỏ lẻ, trái ngành nghề đã học gây lãng phí nguồn nhân lực. Cử tri cho rằng, nguyên nhân của tình trạng này một phần là do công tác định hướng nghề nghiệp còn hạn chế. Cử tri đề nghị Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo tăng cường thực hiện công tác định hướng nghề nghiệp trên cơ sở nhu cầu của thị trường, để người học và gia đình có cơ sở nghiên cứu lựa chọn ngành học phù hợp, đảm bảo việc làm sau khi ra trường, hạn chế tình trạng thất nghiệp hoặc làm việc trái ngành nghề đã học.

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Phước

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) cảm ơn sự quan tâm của cử tri tỉnh Bình Phước, về vấn đề này Bộ GDĐT xin được trả lời cụ thể như sau:

Công tác hướng nghiệp cho học sinh phổ thông đã được Nhà nước quan tâm từ nhiều năm nay, để tăng cường công tác này Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 522/QĐ-TTg ngày 14/5/2018 phê duyệt Đề án “Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2018-2025”. Theo đó, Bộ GDĐT đã ban hành Kế hoạch[1] triển khai thực hiện 07 nhóm nhiệm vụ, giải pháp của Đề án nhằm tạo bước đột phá về chất lượng giáo dục hướng nghiệp, góp phần chuyển biến mạnh mẽ công tác phân luồng học sinh sau trung học cơ sở và trung học phổ thông.

Bộ GDĐT đã trình Quốc hội thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học, trong đó quy định trách nhiệm của các Bộ, ngành nghiên cứu, dự báo nhu cầu nhân lực của ngành. Theo đó, Bộ, cơ quan ngang Bộ có trách nhiệm nghiên cứu, dự báo nhu cầu nhân lực của ngành, lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý để hỗ trợ công tác xây dựng kế hoạch đào tạo, phối hợp với Bộ GDĐT thực hiện quản lý nhà nước về giáo dục đại học trong phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn của mình[2].

Để nâng cao hiêu quả việc định hướng nghề nghiệp cho học sinh phổ thông, Bộ GDĐT đã chỉ đạo các cơ sở giáo dục phổ thông phối hợp với các cơ sở giáo dục đại học tổ chức tư vấn, hướng nghiệp cho các em học sinh, đặc biệt là học sinh lớp 12 để các em có những hiểu biết về ngành, nghề sẽ lựa chọn khi đăng ký xét tuyển sinh vào đại học; xây dựng mô hình thí điểm về giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông tại một số địa phương, trong có sự tham gia của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, các doanh nghiệp; triển khai mạnh mẽ Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025”[3] với mục tiêu “Thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp của học sinh, sinh viên và trang bị các kiến thức, kỹ năng về khởi nghiệp cho học sinh, sinh viên trong thời gian học tập tại các nhà trường; tạo môi trường thuận lợi để hỗ trợ học sinh, sinh viên hình thành và hiện thực hóa các ý tưởng, dự án khởi nghiệp, góp phần tạo việc làm cho học sinh, sinh viên sau khi tốt nghiệp”; chỉ đạo các cơ sở giáo dục phổ thông chủ động phối hợp với các doanh nghiệp, các cơ sở đào tạo nghề, các nghệ nhân, doanh nhân tư vấn hướng nghiệp cho học sinh; thực hiện lồng ghép các chủ đề giáo dục hướng nghiệp trong chương trình giáo dục phổ thông và hoạt động tư vấn tuyển sinh để việc đào tạo sát với thực tế; cung cấp thông tin về thị trường lao động cho học sinh để các em lựa chọn ngành, nghề phù hợp; yêu cầu các cơ sở giáo dục đại học khảo sát tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp hàng năm, công khai trên trang thông tin điện tử của cơ sở để xã hội tham khảo và tham gia giám sát khi chọn trường, chọn ngành cho con em theo học.

Tiếp thu kiến nghị của cử tri, thời gian tới Bộ GDĐT tiếp tục phối hợp với các Bộ, ngành chỉ đạo các địa phương, các cơ sở giáo dục trong việc tăng cường công tác định hướng nghề nghiệp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục hướng nghiệp trong giáo dục phổ thông, góp phần chuyển biến mạnh mẽ công tác phân luồng học sinh sau trung học cơ sở và trung học phổ thông vào học các trình độ giáo dục nghề nghiệp phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và địa phương, đáp ứng nhu cầu nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực quốc gia, hội nhập khu vực và quốc tế.

 


[1] Kế hoạch số 1223/KH-BGDĐT ngày 28/12/2018 về việc triển khai thực hiện Đề án 522

[2] Quy định tại khoản 3 Điều 68 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 36 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Giáo dục đại học.

[3] Quyết định số 1665/QĐ-TTg ngày 30/10/2017 của Thủ tướng Chính phủ.

Bộ Giáo dục và Đào tạo