Gửi thông tin hỏi đáp

Đề nghị Chính phủ xem xét bỏ kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông quốc gia để đảm bảo phù hợp với thực tiễn hiện nay

07/10/2020 In bài viết

Chính phủ nên xem xét bỏ kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông quốc gia để đảm bảo phù hợp với thực tiễn hiện nay. Theo cử tri, vào cuối năm học lớp 12, học sinh cũng đã thi 08 môn học bắt buộc là Toán, Lý, Hóa, Sinh, Văn, Sử, Địa, Ngoại ngữ; đồng thời, đa phần các quốc gia hiện nay trên thế giới cũng đã bỏ kỳ thi này. Do đó, việc bỏ kỳ thi này là phù hợp và đỡ gây tốn kém thời gian, công sức, tiền bạc của nhân dân.

Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) cảm ơn sự quan tâm của cử tri thành phố Đà Nẵng, về vấn đề này Bộ GDĐT xin được trả lời cụ thể như sau:

Khoản 3 Điều 34 Luật Giáo dục 2019 quy định: “Học sinh học hết chương trình trung học phổ thông đủ điều kiện theo quy định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo thì được dự thi, đạt yêu cầu thì được người đứng đầu cơ quan chuyên môn về giáo dục thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp bằng tốt nghiệp trung học phổ thông”.

Kết quả của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông được sử dụng cho nhiều mục đích, như: điều chỉnh nội dung, phương pháp dạy học trong các nhà trường; tạo đông lực cho học sinh trong quá trình học tập; đánh giá chất lượng, hiệu quả của công tác quản lý giáo dục các cấp; là một trong những căn cứ để nhiều cơ sở giáo dục đại học sử dụng để tuyển sinh theo tinh thần tự chủ.

Như vậy, việc tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông là cần thiết và bắt buộc phải thực hiện theo đúng quy định của Luật và thẩm quyền được giao.

Bộ Giáo dục và Đào tạo