Gửi thông tin hỏi đáp

Cử tri kiến nghị triển khai nhanh chóng và đồng bộ việc thanh toán học phí

06/10/2020 In bài viết

Cử tri kiến nghị triển khai nhanh chóng và đồng bộ việc thanh toán học phí không dùng tiền mặt trong giáo dục nhằm đem lại sự tiện lợi cho người dân, phù hợp với xu thế chung của thị trường.

Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) cảm ơn sự quan tâm của cử tri Thành phố Hồ Chí Minh, về vấn đề này Bộ GDĐT xin được trả lời cụ thể như sau:

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về quy định 100% trường học phối hợp với các ngân hàng, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán không dùng tiền mặt và Công văn số 7846/VPCP-KTTH ngày 31/8/2019 của Văn phòng Chính Phủ thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Bộ GDĐT đã có Công văn số 5421/BGDĐT-KHTC ngày 29/11/2019 gửi Sở GDĐT tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, bộ, ngành chủ quản của các cơ sở GDĐT hướng dẫn đẩy nhanh thanh toán không dùng tiền mặt trong lĩnh vực giáo dục trong đó yêu cầu đối với các khoản thu học phí, lệ phí tuyển sinh và các khoản thu khác, các cơ sở giáo dục và đào tạo cần khẩn trương phối hợp với các tổ chức tín dụng, tổ chức trung gian thanh toán để thu học phí, lệ phí tuyển sinh và các khoản thu khác; thực hiện công khai tài khoản của đơn vị và có hướng dẫn cụ thể về thanh toán qua tài khoản; lắp đặt các thiết bị chấp nhận thanh toán thẻ (POS) hoặc mã thanh toán QRCode hoặc phần mềm trên điện thoại di động để người học và gia đình người học dễ dàng, thuận lợi thanh toán học phí, lệ phí tuyển sinh và các khoản thu khác.

Bộ GDĐT đề nghị cử tri kiến nghị tới Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo Sở GDĐT Thành phố Hồ Chí Minh đôn đốc các cơ sở giáo dục và đào tạo trên địa bàn Thành phố khẩn trương triển khai thực hiện Công văn số 5421/BGDĐT-KHTC ngày 29/11/2019 của Bộ GDĐT đồng thời có chính sách hỗ trợ cơ sở hạ tầng về ứng dụng công nghệ trong việc thanh toán không dùng tiền mặt đảm bảo an toàn, hiệu quả cho người sử dụng.

Bộ Giáo dục và Đào tạo