Gửi thông tin hỏi đáp

Chính sách liên quan đến học sinh dân tộc thiểu số

06/10/2020 In bài viết

Về chính sách theo quy định tại Nghị định 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở thôn, xã đặc biệt khó khăn áp dụng đối với “Học sinh tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn vùng dân tộc thiểu số, miền núi, các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển hải đảo; trường trung học phổ thông dân tộc bán trú, trường trung học phổ thông có tổ chức nấu ăn tập trung cho học sinh”, việc quy định khoảng cách để xét duyệt học sinh được hưởng chính sách như: (nhà ở xa trường khoảng cách từ 4 km trở lên đối với học sinh tiểu học và từ 7 km trở lên đối với học sinh trung học cơ sở và 10 km trở lên đối với học sinh trung học phổ thông hoặc địa hình cách trở, giao thông đi lại khó khăn: Phải qua sông, suối không có cầu; qua đèo, núi cao; qua vùng sạt lở đất, đá) là chưa hợp lý vì phần lớn học sinh trên địa bàn miền núi, vùng dân tộc thiểu số có hoàn cảnh gia đình khó khăn, đồng thời phải tốn thêm chi phí cho việc đo đạc xác định khoảng cách, quản lý, thống kê, …Cử tri kiến nghị không nên quy định khoảng cách từ nhà đến trường mà xem xét cho tất cả các học sinh đồng bào dân tộc thiểu số, vùng đặc biệt khó khăn đều được hưởng chính sách này nhằm khuyến khích, tạo điểu kiện cho con em được đến trường thuận lợi, đảm bảo điều kiện học tập, nâng cao tri thức phát triển nguồn nhân lực qua đó góp phần xóa đói, giảm nghèo bền vững.

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ngãi

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) cảm ơn sự quan tâm của cử tri tỉnh Quảng Ngãi, về vấn đề này Bộ GDĐT xin được trả lời cụ thể như sau:

Tiếp thu ý kiến của cử tri, thời gian tới Bộ GDĐT tổ chức sơ kết 5 năm triển khai thực hiện Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở thôn, xã đặc biệt khó khăn. Trên cơ sở đó, Bộ GDĐT sẽ phối hợp với Bộ Tài chính và các bộ, ngành liên quan nghiên cứu, rà soát các nội dung cử tri kiến nghị nêu trên và đề xuất nội dung sửa đổi, bổ sung bảo đảm phù hợp với yêu cầu thực tiễn cùng với khả năng cân đối ngân sách nhà nước làm căn cứ xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 trình Chính phủ xem xét, ban hành.

Bộ Giáo dục và Đào tạo