Gửi thông tin hỏi đáp

Đề nghị Chính phủ nghiên cứu, xem xét điều chỉnh bổ sung đối tượng được hỗ trợ tại Nghị định 06/2018/NĐ-CP ngày 05/01/2018 của Chính phủ

06/10/2020 In bài viết

Đề nghị Chính phủ nghiên cứu, xem xét điều chỉnh bổ sung đối tượng được hỗ trợ tại Nghị định 06/2018/NĐ-CP ngày 05/01/2018 của Chính Phủ về quy định chính sách hỗ trợ ăn trưa đối với trẻ em mẫu giáo và chính sách đối với giáo viên mầm non. Cụ thể bổ sung hỗ trợ đối tượng là giáo viên mầm non trực tiếp dạy 02 buổi/ngày tại các nhóm trẻ, lớp mẫu giáo ghép từ hai độ tuổi trở lên ở các điểm trường chính (điểm trường trung tâm) hoặc trực tiếp dạy tăng cường tiếng Việt tại các nhóm trẻ, lớp mẫu giáo có trẻ em là người dân tộc thiểu số tại các điểm trường chính (điểm trường trung tâm) ở các cơ sở giáo dục mầm non công lập ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn theo quy định của Thủ tướng Chính phủ. Mức hỗ trợ 450.000đ/giáo viên/tháng.

Theo quy định tại khoản 4, Điều 7, Nghị định 06/NĐ-CP quy định chính sách hỗ trợ ăn trưa đối với trẻ em mẫu giáo và chính sách đối với giáo viên mầm non, giáo viên được hưởng chính sách hỗ trợ bao gồm: giáo viên mầm non trực tiếp dạy 02 buổi/ngày tại các nhóm trẻ, lớp mẫu giáo ghép từ hai độ tuổi trở lên ở các điểm lẻ hoặc trực tiếp dạy tăng cường tiếng Việt tại các nhóm trẻ, lớp mẫu giáo có trẻ em là người dân tộc thiểu số tại các điểm lẻ ở các cơ sở giáo dục mầm non công lập ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn theo quy định của Thủ tướng Chính phủ. Theo đó, giáo viên dạy tại các điểm trường lẻ thuộc quy định trên được hưởng chế độ hỗ trợ với mức 450.000đ/giáo viên/tháng. Trong khi đó, giáo viên công tác tại các điểm trường chính (điểm trung tâm) tại các trường mầm non công lập thuộc các xã ở vùng có điều kiện - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn vẫn phải thực hiện các hoạt động dạy học ở các lớp mẫu giáo ghép, hầu hết trẻ ở các lớp mẫu giáo đó đều là người dân tộc thiểu số nhưng không được hưởng chế độ hỗ trợ này. Đây là bất cập trong chính sách đối với đội ngũ khu vực vùng khó khăn, vùng dân tộc thiểu số, đề nghị cần được quan tâm và giải quyết để đảm bảo công bằng cho đội ngũ giáo viên công tác tại khu vực này

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) cảm ơn sự quan tâm của cử tri tỉnh Quảng Ninh, về vấn đề này Bộ GDĐT xin được trả lời cụ thể như sau:

Trong những năm qua, Giáo dục mầm non (GDMN) đã được Đảng, nhà nước, quan tâm, ban hành nhiều chính sách phát triển GDMN, trong đó chế độ giáo viên được quan tâm, nhất là giáo viên vùng khó khăn, dân tộc thiểu số.

Việc GVMN trực tiếp dạy 02 buổi/ngày tại các nhóm trẻ, lớp mẫu giáo ghép từ hai độ tuổi trở lên ở các điểm lẻ hoặc trực tiếp dạy tăng cường tiếng Việt tại các nhóm trẻ, lớp mẫu giáo có trẻ em là người dân tộc thiểu số tại các điểm lẻ ở các cơ sở GVMN công lập ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn theo quy định của Thủ tướng Chính phủ được hưởng phụ cấp mà GVMN cùng địa bàn nhưng ở điểm trường chính không được hưởng phụ cấp là do: Tại điểm lẻ, các điều kiện về địa lý, giao thông đi lại khó khăn hơn, điều kiện về cơ sở vật chất, đồ dùng đồ chơi còn nghèo nàn; GVMN phải tự làm đồ dùng đồ chơi cho trẻ, nên trong điều kiện ngân sách khó khăn chính sách nhà nước tập trung hỗ trợ cho điểm lẻ là nơi có điều kiện khó khăn hơn điểm chính.

Tiếp thu kiến nghị của cử tri, trong thời gian tới Bộ GDĐT sẽ phối hợp với Bộ Tài chính và các bộ, ngành có liên quan tham mưu Chính phủ mở rộng đối tượng thụ hưởng chính sách này phù hợp với điều kiện ngân sách Nhà nước.

Bộ Giáo dục và Đào tạo