Gửi thông tin hỏi đáp

Đề nghị Chính phủ xem xét nâng mức hỗ trợ tiền ăn cho trẻ em vùng khó khăn

06/10/2020 In bài viết

Ngày 05/01/2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 06/2018/NĐ-CP quy định chính sách hỗ trợ ăn trưa đối với trẻ em mẫu giáo và chính sách đối với giáo viên mầm non; theo đó, trẻ em mẫu giáo ở xã, thôn đặc biệt khó khăn vùng dân tộc thiểu số và miền núi, các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển, hải đảo được hỗ trợ tiền ăn trưa bằng 10% mức lương cơ sở/trẻ/tháng. Mức hỗ trợ này còn thấp so với nhu cầu thực tế hiện nay. Do đó, đề nghị Chính phủ xem xét nâng mức hỗ trợ tiền ăn cho đối tượng này.

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) cảm ơn sự quan tâm của cử tri tỉnh Quảng Nam, về vấn đề này Bộ GDĐT xin được trả lời cụ thể như sau:

Để quy định chi tiết thi hành Luật Giáo dục năm 2019, Bộ GDĐT đã trình Chính phủ ban hành Nghị định số 105/2020/NĐ-CP ngày 08/9/2020 quy định chính sách phát triển giáo dục mầm non. Tại Nghị định, mức hỗ trợ ăn trưa cho trẻ mẫu giáo là 160.000 đồng/tháng/trẻ, tăng hơn so với quy định hiện hành. Mặc dù mức hỗ trợ này vẫn còn thấp so với nhu cầu thực tế hiện nay và kỳ vọng của cử tri, tuy nhiên trong điều kiện ngân sách Nhà nước còn gặp nhiều khó khăn, đây cũng là sự cố gắng lớn của Nhà nước. Ngoài mức hỗ trợ của Nhà nước, các cơ sở giáo dục mầm non cần huy động thêm các nguồn lực khác để nâng cao chất lượng bữa ăn của trẻ.

Bộ Giáo dục và Đào tạo