Gửi thông tin hỏi đáp

Cử tri ngành giáo dục đề nghị xem xét lại việc đạt chuẩn trình độ đào tạo của giáo viên

06/10/2020 In bài viết

Cử tri ngành giáo dục đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo xem xét lại việc đạt chuẩn trình độ đào tạo của giáo viên từ khi Luật Giáo dục có hiệu lực (01/7/2020) là khó khả thi. Đề nghị cần có lộ trình phù hợp để nâng trình độ chuẩn được đào tạo cho giáo viên.

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Bình

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) cảm ơn sự quan tâm của cử tri tỉnh Ninh Bình, về vấn đề này Bộ GDĐT xin được trả lời cụ thể như sau:

Thực hiện Điều 72 Luật Giáo dục năm 2019, Bộ GDĐT đã trình Chính phủ ban hành Nghị định số 71/2020/NĐ-CP ngày 30/6/2020 quy định lộ trình thực hiện nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở (có hiệu lực kể từ ngày 18/8/2020). Theo đó, lộ trình nâng trình độ chuẩn kéo dài 10 năm, đến ngày 31/12/2030, bảo đảm đạt chỉ tiêu 100% giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở đạt trình độ chuẩn theo quy định của Luật.

Để bảo đảm thực hiện việc nâng chuẩn đạt hiệu quả, chất lượng và đúng với lộ trình quy định tại Nghị định số 71/2020/NĐ-CP, Bộ GDĐT đề nghị cử tri kiến nghị với Ủy ban nhân dân tỉnh chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể, chuẩn bị các điều kiện và có các giải pháp để triển khai thực hiện lộ trình nâng trình độ chuẩn được đào tạo đối với giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở của địa phương theo đúng nhiệm vụ được giao tại Nghị định này.

Bộ Giáo dục và Đào tạo