Gửi thông tin hỏi đáp

Cử tri đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo quan tâm hơn nữa đối với giáo dục mầm non

06/10/2020 In bài viết

Hiện nay, giáo viên mầm non ở các trường vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số khó khăn, đặc biệt khó khăn phải làm ngày hai buổi, thời gian làm việc trên 8h/ ngày, cơ sở vật chất cho giáo dục mầm non còn thiếu, đường xá đi lại khó khăn. Cử tri đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo quan tâm hơn nữa đối với giáo dục mầm non, từ chế độ chính sách, biên chế giáo viên mầm non đến đầu tư cơ sở vật chất cho giáo dục mầm non tương xứng, đồng thời có kiến nghị với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội xem xét quy định giáo viên mầm non, đặc biệt là giáo viên ở vùng kinh tế - xã hội khó khăn được nghỉ hưu ở độ tuổi thấp hơn.

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) cảm ơn sự quan tâm của cử tri tỉnh Gia Lai, về vấn đề này Bộ GDĐT xin được trả lời cụ thể như sau:

 Trong thời gian qua, ngoài các chính sách chung đối với giáo viên các cấp học, Bộ GDĐT đã tham mưu Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành và ban hành theo thẩm quyền một số chính sách ưu đãi đối với giáo viên cấp mầm non, trong đó có giáo viên mầm non ở các trường vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số khó khăn, đặc biệt khó khăn như: mức phụ cấp ưu đãi đối với giáo viên mầm non trực tiếp giảng dạy trong các trường mầm non ở miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa áp dụng  mức phụ cấp cao nhất (mức phụ cấp 50%); giáo viên mầm non ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được hưởng các chế độ phụ cấp, trợ cấp theo chính sách của Chính phủ; giáo viên mầm non trực tiếp dạy 02 buổi/ngày tại các nhóm trẻ, lớp mẫu giáo ghép từ hai độ tuổi trở lên ở các điểm lẻ hoặc trực tiếp dạy tăng cường tiếng Việt tại các nhóm trẻ, lớp mẫu giáo có trẻ em là người dân tộc thiểu số tại các điểm lẻ ở các cơ sở giáo dục mầm non công lập ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn theo quy định của Thủ tướng Chính phủ hằng tháng được hỗ trợ thêm một khoản bằng tiền là 450.000 đồng/tháng với thời gian hưởng hỗ trợ là 9 tháng/năm (từ tháng 9 năm trước đến tháng 5 năm sau)…

Hiện nay, trong xây dựng chính sách tiền lương mới ngành Giáo dục theo Nghị quyết số 27-NQ/TW, Bộ GDĐT đã đề xuất bảng lương theo vị trí việc làm, chức danh, chức vụ lãnh đạo và phụ cấp ưu đãi nghề đối với viên chức ngành giáo dục, trong đó đã đặc biệt chú ý cải thiện mức thu nhập qua lương cho giáo viên giáo viên mầm non trong xây dựng chính sách tiền lương ngành Giáo dục. Bên cạnh đó, đề nghị Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai kiến nghị với Ủy ban nhân dân tỉnh quan tâm hơn nữa trong việc bố trí biên chế để tuyển dụng đủ số lượng giáo viên mầm non theo định mức quy định; đầu tư cơ sở vật chất cho các trường mầm non ở những vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn.

Về độ tuổi nghỉ hưu, giáo viên mầm non ở vùng kinh tế - xã hội khó khăn cũng như giáo viên mầm non ở các vùng khác và người lao động ở các ngành nghề khác đều phải tuân thủ các quy định về tuổi nghỉ hưu, điều kiện hưởng lương hưu được quy định tại Bộ Luật lao động, Luật Bảo hiểm xã hội. Theo đó, việc nghỉ hưu sớm được áp dụng đối với những nghề nặng nhọc, độc hại; bên cạnh đó cũng quy định các trường hợp có thể nghỉ hưu sớm do suy giảm khả năng lao động,…

Ngày 08/9/2020, Bộ GDĐT đã trình Chính phủ ban hành Nghị định số 105/2020/NĐ-CP quy định chính sách phát triển giáo dục mầm non, đây là Nghị định quy định chi tiết Luật Giáo dục năm 2019 làm căn cứ quan trọng cho việc phát triển giáo dục mầm non trong thời gian tới. Tiếp thu kiến nghị của cử tri, Bộ GDĐT tiếp tục có hướng dẫn, chỉ đạo và tăng cường truyền thông để địa phương sớm triển khai thực hiện Nghị định số 105/2020/NĐ-CP đưa các quy định mới đi vào cuộc sống, trong đó bao gồm cả chính sách đối với giáo viên mầm non.

Bộ Giáo dục và Đào tạo