Gửi thông tin hỏi đáp

Kiến nghị các ngành, các cấp xem xét chế độ ưu đãi đối với giáo viên mầm non

06/10/2020 In bài viết

Cử tri tiếp tục kiến nghị về giờ làm việc hằng ngày của giáo viên mầm non, mẫu giáo: Sáng đón trẻ từ 6h45, kết thúc buổi chiều sau 17h, một lớp nhiều trẻ chỉ có 2 cô, chịu nhiều áp lực trong nghề từ việc chăm sóc, dạy trẻ đều được giám sát từ nhiều phía như nhà trường, phụ huynh; thường xuyên trả lời phụ huynh các vấn đề của trẻ ở trường sau kết thúc giờ học buổi chiều, có khi đến 20h. Kiến nghị các ngành, các cấp xem xét chế độ ưu đãi đối với giáo viên mầm non, mẫu giáo vì phải đi sớm, về trễ và chịu nhiều áp lực trong việc giữ trẻ.

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) cảm ơn sự quan tâm của cử tri tỉnh An Giang, về vấn đề này Bộ GDĐT xin được trả lời cụ thể như sau:

Các quy định về chế độ làm việc của giáo viên mầm non được Bộ GDĐT xây dựng, tính toán trên cơ sở Chương trình giáo dục mầm non hiện hành. Theo đó, Thông tư số 48/2011/TT-BGDĐT ngày 25/10/2011của Bộ GDĐT quy định: mỗi giáo viên mầm non thực hiện giáo dục, chăm sóc trẻ trên lớp đủ 6 giờ/ngày (đối với nhóm trẻ, lớp mẫu giáo học 02 buổi/ngày), 4 giờ/ngày (đối với nhóm trẻ, lớp mẫu giáo học 01 buổi/ngày) và thực hiện các công việc chuẩn bị cho giờ dạy trên lớp cũng như các công việc khác do hiệu trưởng quy định để quy đổi đảm bảo làm việc 40 giờ/tuần. Mặt khác, để bảo đảm giáo viên thực hiện các nhiệm vụ: nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ; đón, trả trẻ và trực trưa,… các cơ sở giáo dục mầm non được được bố trí tối đa 2,5 GV/nhóm trẻ, bố trí tối đa 2,2 GV/lớp mẫu giáo (đối với lớp học 2 buổi/ngày), 1,2 GV/lớp mẫu giáo (đối với lớp học 1 buổi/ngày) để thực hiện các nhiệm vụ trên.

Tuy nhiên, trên thực tế ở một số địa phương do thiếu giáo viên cho nên giáo viên mầm non ở nhiều trường phải làm thêm giờ, tổng số thời gian làm việc/ngày vượt quá thời gian quy định. Đối với những trường hợp này, đề nghị các địa phương căn cứ vào thực tế của từng trường, thực hiện việc chi trả chế độ làm thêm giờ theo quy định tại Thông tư liên tịch số 07/2013/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC ngày 08/3/2013 của Bộ GDĐT, Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chế độ trả lương dạy thêm giờ đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục công lập. Để bảo đảm ổn định lâu dài cho cơ sở giáo dục mầm non và quyền lợi cho giáo viên mầm non, đề nghị các địa phương quan tâm, ưu tiên bố trí biên chế để tuyển dụng đủ số lượng giáo viên mầm non theo định mức quy định; đồng thời, đẩy mạnh xã hội hoá, tự chủ ở những nơi có điều kiện.

Tiếp thu kiến nghị của cử tri, hiện nay trong việc xây dựng chính sách tiền lương mới ngành Giáo dục theo Nghị quyết số 27-NQ/TW, Bộ GDĐT đã đề xuất bảng lương theo vị trí việc làm, chức danh, chức vụ lãnh đạo và phụ cấp ưu đãi nghề đối với viên chức ngành giáo dục, trong đó đã đặc biệt chú ý cải thiện mức thu nhập qua lương cho giáo viên mầm non trong xây dựng chính sách tiền lương ngành Giáo dục.

Bộ Giáo dục và Đào tạo