Gửi thông tin hỏi đáp

Cử tri đề nghị giảm giá và kiểm soát chặt chẽ về giá sách

06/10/2020 In bài viết

Cử tri phản ánh giá sách giáo khoa mới và thiết bị dạy và học tăng quá cao so với thu nhập của người dân và đầu tư của nhà trường. Cử tri đề nghị giảm giá và kiểm soát chặt chẽ về giá sách, thiết bị giáo dục, đưa giá sách vào danh mục bình ổn giá thị trường

Các Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Bình, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, tỉnh Vĩnh Long

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) cảm ơn sự quan tâm của cử tri các tỉnh Ninh Bình, Bà Rịa-Vũng Tàu và Vĩnh Long, về vấn đề này Bộ GDĐT xin được trả lời cụ thể như sau:

1. Quy định hiện hành về cơ chế giá sách giáo khoa và giá thiết bị giáo dục

Theo quy định của Luật giá 2012 và các văn bản hướng dẫn, sách giáo khoa (SGK) là mặt hàng kê khai giá với Bộ Tài chính (là cơ quan có chức năng quản lý nhà nước về giá), theo đó doanh nghiệp được quyết định mức giá và thực hiện kê khai giá với Bộ Tài chính. Thiết bị giáo dục là mặt hàng thực hiện niêm yết giá, theo đó doanh nghiệp được quyết định mức giá và thực hiện niêm yết, công khai thông tin về giá thiết bị giáo dục theo quy định hiện hành.

Để quản lý chặt chẽ giá SGK tránh tăng giá quá cao ảnh hưởng tới người học, trong quá trình các nhà xuất bản thực hiện kê khai giá SGK lớp 01 năm học 2020-2021 với Bộ Tài chính, Bộ GDĐT đã phối hợp rà soát và có nhiều văn bản chỉ đạo các nhà xuất bản nghiêm túc kiểm soát chặt chẽ chi phí sản xuất, tiết kiệm chi phí để hạ giá thành, giảm tối đa giá SGK nhằm mục tiêu bình ổn giá, hỗ trợ người học theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 178/TB-VPCP ngày 12/5/2020, Thông báo số 251/TB-VPCP ngày 24/7/2020 về kết luận cuộc họp Ban chỉ đạo điều hành giá quý I/2020 và ngày 01/7/2020.

Sau nhiều lần thực hiện rà soát, phương án kê khai giá SGK của các nhà xuất bản đã giảm so với lần đầu từ 5-18% theo giá bìa từng cuốn, nhưng vẫn cao hơn so với bộ sách cũ, do một số nguyên nhân khách quan như: (1) số đầu sách nhiều hơn so với bộ SGK cũ, cụ thể bộ sách mới thêm 05 môn học bắt buộc là Đạo đức, Âm nhạc, Mỹ thuật, Giáo dục thể chất, Hoạt động trải nghiệm (2) việc thực hiện xã hội hóa biên soạn SGK theo tinh thần của Nghị quyết số 88/2014/QH13 nên các nhà xuất bản phải tính các các chi phí biên soạn, biên tập bản thảo, dạy thực nghiệm, chi phí nhuận bút lần đầu... vào giá SGK, trong khi bộ sách cũ không bao gồm các chi phí này, do được ngân sách nhà nước hỗ trợ; (3) về quy cách chất lượng có thay đổi so với sách giáo khoa hiện hành (khổ sách lớn hơn, in màu nhiều hơn...).

2. Giải pháp của Bộ GDĐT để nâng cao vai trò của Nhà nước trong điều tiết giá SGK và thiết bị giáo dục

Về giá SGK: việc quản lý giá SGK theo cơ chế kê khai giá như hiện nay sẽ có thể dẫn đến hiện tượng mức giá cao, thấp khác nhau tạo tâm lý bất ổn cho phụ huynh và học sinh, trong khi đó SGK thuộc nhóm vật tư giáo dục thiết yếu của học sinh; ảnh hưởng đến an sinh xã hội, đặc biệt người dân ở vùng sâu, vùng xa, vùng kinh tế khó khăn nên Nhà nước cần có giải pháp cấp bách để điều tiết giá.  Bộ GDĐT đã có văn bản số 319/BGDĐT-KHTC ngày 07/02/2020; số 774/BGDĐT-KHTC ngày 11/3/2020 kiến nghị Bộ Tài chính và Chính phủ xem xét, quyết định đưa SGK vào danh mục hàng hóa do Nhà nước định giá tối đa.

Ngày 03/7/2020, Chính phủ đã có Tờ trình số 314/TTr-CP ngày 03/7/2020 trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định bổ sung SGK vào danh mục hàng hóa do Nhà nước định giá bằng hình thức giá tối đa theo quy định của Luật Giá. Tuy nhiên UBTV Quốc hội đã yêu cầu Chính phủ đánh giá toàn diện, cụ thể những tác động của chính sách đề xuất để báo cáo Quốc hội xem xét, quyết định.

Về giá thiết bị giáo dục: hằng năm Bộ GDĐT đều ban hành Chỉ thị đầu năm học và công văn đề nghị các UBND tỉnh/thành phố chỉ đạo các sở, ban ngành quán triệt thực hiện nghiêm túc các khoản thu trong lĩnh vực GDĐT và có giải pháp thực hiện bình ổn giá vật tư, thiết bị giáo dục. Năm 2020, Bộ GDĐT đã có Công văn số 1620/BGDĐT-KHTC ngày 11/5/2020 gửi UBND các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương về thực hiện các khoản thu lĩnh vực GDĐT năm học 2019-2020, trong đó đề nghị UBND chỉ đạo các sở ban ngành có liên quan phối hợp kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy định về niêm yết, công khai thông tin về giá vật tư, thiết bị giáo dục, sách giáo khoa trên địa bàn bảo đảm công khai, minh bạch theo đúng quy định của Luật giá và các văn bản có liên quan.

Tiếp thu ý kiến của đại biểu, Bộ GDĐT sẽ tiếp tục phối hợp với Bộ Tài chính để đánh giá sự cần thiết và tác động của chính sách mới để báo cáo Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội sớm xem xét, bổ sung SGK vào danh mục hàng hóa do Nhà nước định giá tối đa theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Bộ Giáo dục và Đào tạo