Gửi thông tin hỏi đáp

Cử tri đề nghị nâng định mức giáo viên

06/10/2020 In bài viết

Cử tri phản ánh quy định về định mức giáo viên làm việc trong trường phổ thông cấp tiểu học tại Thông tư số 16/2017/TT-BGDĐT ngày 12/7/2017 của Bộ GD&ĐT về hướng dẫn danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập không còn phù hợp với thực tiễn. Cử tri đề nghị nâng định mức giáo viên nêu trên cho phù hợp với tình hình hiện nay.

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Bình

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) cảm ơn sự quan tâm của cử tri tỉnh Ninh Bình, về vấn đề này Bộ GDĐT xin được trả lời cụ thể như sau:

Việc Bộ GDĐT quy định về định mức giáo viên/lớp ở cấp tiểu học tại Thông tư số 16/2017/TT-BGDĐT ngày 12/7/2017 được xác định trên cơ sở quy định về nhiệm vụ của giáo viên các cấp và chế độ làm việc của giáo viên phổ thông trên cơ sở thời gian làm việc 40 giờ/tuần để bảo đảm đủ số lượng giáo viên dạy các môn học theo chương trình giáo dục phổ thông đối với cấp tiểu học (bao gồm cả các môn học tự chọn).

Tiếp thu kiến nghị của cử tri và triển khai thực hiện Nghị quyết số 102/NQ-CP ngày 03/7/2020 của Chính phủ về giải pháp đối với biên chế giáo dục và y tế, Bộ GDĐT đang tiến hành rà soát và phối hợp với Bộ Nội vụ trong việc sửa đổi, bổ sung định mức giáo viên/lớp quy định tại Thông tư số 16/2017/TT-BGDĐT trong thời gian tới nhằm bảo đảm phù hợp với yêu cầu thực tiễn và việc triển khai thực hiện chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới.

Bộ Giáo dục và Đào tạo