Gửi thông tin hỏi đáp

Kiến nghị thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng nuôi, dạy trẻ

06/10/2020 In bài viết

Cử tri kiến nghị thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng nuôi, dạy trẻ; tích cực xây dựng môi trường giáo dục thân thiện, giúp trẻ phát triển toàn diện về cả thể chất, trí tuệ và nhân cách.

Đoàn Đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) cảm ơn sự quan tâm của cử tri Thành phố Hồ Chí Minh, về vấn đề này Bộ GDĐT xin được trả lời cụ thể như sau:

Việc thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục mầm non bao gồm các điều kiện về cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên mầm non (GVMN), đổi mới và nâng cao chất lượng thực hiện Chương trình Giáo dục mầm non (GDMN), Bộ GDĐT đã thực hiện các giải pháp sau:

1. Về tăng cường đầu tư cơ sở vật chất:

Năm 2018, Bộ GDĐT đã trình Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 1436/QĐ-TTg ngày 29/10/2018 phê duyệt Đề án "Bảo đảm cơ sở vật chất cho chương trình GDMN và chương trình giáo dục phổ thông giai đoạn 2017-2025" với các mục tiêu: kiên cố hóa trường lớp, xây dựng bổ sung các phòng chức năng giáo dục thể chất, giáo dục nghệ thuật, mua sắm bổ sung thiết bị dạy học. Bên cạnh đó Bộ GDĐT đã ban hành các văn bản hướng dẫn địa phương thực hiện nhiệm vụ về cơ sở vật chất và thiết bị dạy học trong các cơ sở GDMN, phổ thông; rà soát, sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở GDMN, phổ thông; thực hiện Đề án nêu trên đáp ứng nhu cầu để thực hiện chương trình GDMN.

2. Về nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo:

Bộ GDĐT đã trình Chính phủ ban hành Nghị định số 06/2018/NĐ-CP ngày 05/01/2018, quy định chính sách hỗ trợ ăn trưa đối với trẻ em mẫu giáo và chính sách đối với GVMN trong đó có chính sách hợp đồng lao động, chính sách hỗ trợ đối với giáo viên dạy lớp ghép vùng dân tộc thiểu số; trình Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 33/QĐ-TTg ngày 08/01/2019 phê duyệt Đề án đào tạo bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý GDMN giai đoạn 2018-2025 và Quyết định số 1677/QĐ-TTg phê duyệt Đề án phát triển GDMN giai đoạn 2018-2025với mục tiêu phấn đấu đến 2025 đủ số lượng GVMN theo quy định.

Bộ GDĐT đã chỉ đạo các địa phương tham mưu các cấp chính quyền thực hiện quy hoạch mạng lưới theo hướng giảm các điểm lẻ; bố trí đủ giáo viên theo quy định. Thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên  hưởng theo quy định hiện hành; ban hành chính sách địa phương, như hỗ trợ trực trưa, hỗ trợ bồi dưỡng, đào tạo, làm thêm giờ; hỗ trợ nhà công vụ, hỗ trợ phương tiện đi lại, và các chính sách thu hút khác…; tuyên truyền và làm tốt công tác xã hội hóa GDMN huy động nguồn lực từ cha mẹ và các tổ chức xã hội tại chỗ, hỗ trợ cho giáo viên đáp ứng yêu cầu chăm sóc, giáo dục trẻ.

3. Về nâng cao chất lượng thực hiện Chương trình GDMN

Bộ GDĐT xây dựng hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về ban hành và thực hiện Chương trình GDMN. Bên cạnh đó Bộ GDĐT cũng chú trọng đến việc hướng dẫn các địa phương thực hiện xây dựng môi trường giáo dục an toàn lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường theo tinh thần chỉ đạo của Nghị định số 80/2017/NĐ-CP và các nhiệm vụ này được cụ thể qua triển khai thực hiện Kế hoạch số 56/KH-BGDĐT ngày 25/02/2016 về Chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm”; Kế hoạch số 157/KH-BGDĐT ngày 13/3/2020 về thực hiện Chuyên đề “Đẩy mạnh, phòng, chống bạo hành trẻ trong các cơ sở GDMN”. Hàng năm trong hướng dẫn nhiệm vụ năm học việc đảm bảo an toàn tuyệt đối về thể chất và tinh thần được ưu tiên là nhiệm vụ quan trọng.

Ngày 08/9/2020, Bộ GDĐT đã trình Chính phủ ban hành Nghị định số 105/2020/NĐ-CP quy định chính sách phát triển giáo dục mầm non, đây là Nghị định quy định chi tiết Luật Giáo dục năm 2019 làm căn cứ quan trọng cho việc phát triển giáo dục mầm non trong thời gian tới. Tiếp thu kiến nghị của cử tri, Bộ GDĐT tiếp tục có hướng dẫn, chỉ đạo và tăng cường truyền thông để địa phương sớm triển khai thực hiện Nghị định số 105/2020/NĐ-CP nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng nuôi, dạy trẻ; tích cực xây dựng môi trường giáo dục thân thiện, giúp trẻ phát triển toàn diện về cả thể chất, trí tuệ và nhân cách.

Bộ Giáo dục và Đào tạo