Gửi thông tin hỏi đáp

Lộ trình tăng học phí

06/10/2020 In bài viết

Đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các đơn vị liên quan chỉ đạo các trường thực hiện tự chủ từng bước, có lộ trình tăng học phí rõ ràng để không gây ảnh hưởng đến phụ huynh, học sinh và sinh viên.

Đoàn đại biểu Quốc hội Thành Phố Hồ Chí Minh

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) cảm ơn sự quan tâm của cử tri Thành phố Hồ Chí Minh, về vấn đề này Bộ GDĐT xin được trả lời cụ thể như sau:

Hiện nay, cơ chế thu học phí của cơ sở giáo dục đại học công lập thực hiện theo quy định tại Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 - 2021. Trong đó đã có quy định mức trần học phí theo mức độ tự chủ tài chính, cụ thể: đối với cơ sở giáo dục đại học công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư được áp dụng trần học phí (khoản 1 Điều 5); đối với cơ sở giáo dục đại học công lập chưa tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư được áp dụng trần học phí (khoản 2 Điều 5); lộ trình tăng học phí của các trường khoảng 10%/năm. Đồng thời, các trường phải thực hiện công khai mức thu học phí và lộ trình tăng học phí cho cả khóa học theo quy định.

Tiếp thu kiến nghị của cử tri, hiện nay Bộ GDĐT đang xây dựng Nghị định thay thế Nghị định số 86/2015/NĐ-CP nhằm bảo đảm phù hợp với các quy định của Luật Giáo dục 2019, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học và yêu cầu thực tiễn, dự kiến trình Chính phủ trong tháng 12/2020 để kịp thời xem xét, ban hành và triển khai thực hiện từ năm học 2021-2022. Dự thảo Nghị định hiện nay đang đề xuất cơ chế học phí theo hướng cần có quy định cụ thể khung và trần học phí, hệ số điều chỉnh mức học phí tương ứng với mức độ tự chủ tài chính và mức độ đạt kiểm định chất lượng của các cơ sở giáo dục đào tạo; nâng cao trách nhiệm của cơ sở giáo dục đào tạo trong việc giải trình, công khai, minh bạch với người học, toàn xã hội và cơ quan quản lý về căn cứ xác định mức thu học phí; lộ trình tăng học phí cho cả khóa học, cấp học theo kết quả kiểm định chương trình đào tạo và chất lượng đầu ra cam kết để bảo đảm quyền lợi của người học.

Bộ Giáo dục và Đào tạo