Gửi thông tin hỏi đáp

Kiến nghị về giáo dục đào tạo

18/09/2020 In bài viết

Cử tri và Nhân dân ghi nhận nỗ lực và cố gắng của ngành giáo dục trong thời gian qua, đồng tình và ủng hộ chủ trương của Bộ Giáo dục và Đào tạo cho học sinh, sinh viên nghỉ học để phòng chống dịch bệnh, triển khai dạy học qua internet, trên truyền hình, tăng cường mối liên hệ giữa gia đình và nhà trường trong việc tổ chức, hỗ trợ học sinh, sinh viên học tập. Bên cạnh đó, cử tri và Nhân dân còn băn khoăn về hiệu quả của việc giảng dạy trực tuyến, nhất là ở những nơi điều kiện kinh tế khó khăn; nhiều phụ huynh lo lắng việc học sinh, sinh viên nghỉ học dài ngày ảnh hưởng đến kế hoạch, chương trình, nội dung kiến thức học tập. Cử tri đề nghị ngành giáo dục cần có những phương án phù hợp để đảm bảo việc học và thi của học sinh sau thời gian nghỉ học do dịch bệnh; có cử tri đề nghị cần nghiên cứu giảm học phí đối với các học sinh có gia đình bị ảnh hưởng trong giai đoạn ứng phó với dịch Covid-19.

Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh

Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời như sau:

1. Về xây dựng phương án phù hợp để đảm bảo việc học và thi của học sinh sau thời gian nghỉ học do dịch bệnh

Do dịch bệnh Covid-19, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đã phải điều chỉnh Kế hoạch năm học 2019-2020, công bố tinh giản chương trình Học kỳ II và triển khai dạy học trên Internet và truyền hình. Theo đó, kỳ thi THPT quốc gia phải lùi ngày tổ chức. Bộ GDĐT đã trình Thủ tướng Chính phủ phương án không tổ chức kỳ thi THPT quốc gia như các năm trước mà tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, thời gian tổ chức muộn hơn mọi năm gần 2 tháng (ngày 08-10 tháng 8 năm 2020).

Bộ GDĐT đã có hướng dẫn dạy học qua Internet, trên truyền hình đối với cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên trong thời gian học sinh nghỉ học ở trường vì Covid-19 năm học 2019 - 2020. Sau khi học sinh đi học trở lại, Bộ GDĐT đã có nhiều văn bản chỉ đạo các địa phương, nhà trường rà soát kết quả học tập của từng học sinh để có kế hoạch hướng dẫn, bổ sung nội dung kiến thức bảo đảm nội dung giáo dục sau khi đã được tinh giản. Bộ GDĐT đã có văn bản hướng dẫn các cơ sở giáo dục thực hiện việc kiểm tra, đánh giá thường xuyên và định kỳ kết quả học tập của học sinh trong học kỳ II năm học 2019 - 2020 sau khi thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học học kỳ II năm học 2019 - 2020 đối với cấp THCS, THPT thực hiện giảm số đầu điểm kiểm tra phù hợp với chương trình đã tinh giản.

Bộ GDĐT cũng đã xây dựng và công bố đề thi tham khảo thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 làm căn cứ cho giáo viên và học sinh giảng dạy và ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi phù hợp với nội dung chương trình học đã được tinh giản.

Ngay sau khi được Thủ tướng Chính phủ đồng ý với phương án tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020, Bộ GDĐT đã có hướng dẫn tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 để các nhà trường các địa phương triển khai nhằm bảo đảm công tác tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 diễn ra nghiêm túc, khách quan, gọn nhẹ, an toàn, đánh giá đúng năng lực của học sinh và phù hợp với chương trình đã tinh giản.

2. Về việc giảm học phí đối với các học sinh có gia đình bị ảnh hưởng trong giai đoạn ứng phó với dịch Covid-19

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp Ban Chỉ đạo điều hành giá Quý I/2020 về việc kiểm soát chặt chẽ giá dịch vụ giáo dục để bình ổn mặt bằng giá thị trường, giảm khó khăn cho sản xuất và đời sống nhân dân, ngày 11/5/2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có Công văn số 1629/BGDĐT-KHTC về việc thực hiện các khoản thu trong lĩnh vực giáo dục đào tạo năm học 2019-2020; 2020-2021 và chỉ đạo điều hành giá năm 2020. Theo đó, trong giai đoạn phòng chống dịch Covid-19, việc thực hiện các khoản thu đối với năm học 2019-2020 phải đảm bảo nguyên tắc sau:

Về cơ chế thu học phí thực hiện theo đúng quy định tại Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021; Đối với việc triển khai dạy học trực tuyến, đề nghị các địa phương và cơ sở giáo dục cần căn cứ các văn bản hướng dẫn của Bộ GDĐT để tính toán, thông báo công khai minh bạch và thỏa thuận thu trên cơ sở triển khai thực tế công tác dạy học.

Đối với các cơ sở giáo dục công lập: trong thời gian học sinh, sinh viên nghỉ học để phòng tránh dịch nếu không triển khai học trực tuyến thì không thực hiện thu học phí; chỉ thực hiện thu học phí khi tổ chức học trực tuyến hoặc bố trí học bù. Mức thu học phí thực hiện theo quyết định của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh đảm bảo nguyên tắc theo số tháng thực học nhưng không vượt quá quy định tại Nghị định số 86/2015/NĐ-CP.

Đối với các cơ sở giáo dục ngoài công lập: trong thời gian học sinh, sinh viên nghỉ học để phòng tránh dịch bệnh nếu không tổ chức học trực tuyến thì sẽ không được thu học phí và các khoản thu hộ, chi hộ. Nếu đã thu thì sẽ thực hiện thanh toán bù trừ khi học sinh đi học trở lại và thanh quyết toán vào cuối năm học với phụ huynh học sinh. Nếu tổ chức học trực tuyến thì các cơ sở căn cứ vào tình hình thực tế triển khai, các khoản chi phí phát sinh cần thiết để triển khai các hoạt động tổ chức dạy, thời gian thực tế học trực tuyến, các nội dung truyền tải qua dạy học trực tuyến, tỷ lệ hoàn thành chương trình học... để xác định mức thu hợp lý trên nguyên tắc chia sẻ khó khăn chung giữa cơ sở giáo dục và phụ huynh học sinh nhưng không được vượt quá mức thu, tổng thu cả năm học đã được cam kết, công khai từ đầu năm học; đồng thời có chính sách giảm mức thu phù hợp với điều kiện của học sinh, sinh viên.

Bộ Giáo dục và Đào tạo