Gửi thông tin hỏi đáp

Cử tri đề nghị Bộ Giáo sớm hướng dẫn việc thi/xét tốt nghiệp các cấp và đại học cho phù hợp tình hình thực tiễn hiện nay

18/09/2020 In bài viết

Thời gian qua, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, học sinh trên toàn quốc triển khai học trực tuyến. Chất lượng của việc học trực tuyến so với việc học trên lớp còn chưa đảm bảo. Cử tri đề nghị Bộ Giáo dục quan tâm, chỉ đạo để khắc phục hạn chế này, sớm hướng dẫn việc thi/xét tốt nghiệp các cấp và đại học cho phù hợp tình hình thực tiễn của đất nước.

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Bình

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) cảm ơn sự quan tâm của cử tri tỉnh Quảng Bình, về vấn đề này Bộ GDĐT xin được trả lời cụ thể như sau:

1. Để khắc phục tình trạng này, Bộ GDĐT đã có Công văn số 1061/BGDĐT-GDTrH ngày 25/3/2020 hướng dẫn dạy học qua Internet, trên truyền hình đối với cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên trong thời gian học sinh nghỉ học ở trường vì Covid-19 năm học 2019 - 2020.

Sau thời gian giãn cách xã hội, các địa phương cho học sinh đi học trở lại, Bộ GDĐT đã có nhiều văn bản chỉ đạo các địa phương, nhà trường rà soát kết quả học tập của từng học sinh để có kế hoạch hướng dẫn, bổ sung nội dung kiến thức bảo đảm nội dung giáo dục sau khi đã được tinh giản. Bộ GDĐT đã có văn bản hướng dẫn các cơ sở giáo dục thực hiện việc kiểm tra, đánh giá thường xuyên và định kỳ kết quả học tập của học sinh trong học kỳ II năm học 2019 - 2020 sau khi thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học học kỳ II năm học 2019 - 2020 đối với cấp THCS, THPT thực hiện giảm số đầu điểm kiểm tra phù hợp với chương trình đã tinh giản.

Hiện nay, Bộ GDĐT đang xây dựng Thông tư quy định quản lý tổ chức dạy học trực tuyến đối với các cơ sở giáo dục phổ thông và cơ sở giáo dục thường xuyên và đã đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ GDĐT để xin ý kiến góp ý rộng rãi. Khi Thông tư được ban hành việc tổ chức dậy học trực tuyến sẽ được quản lý chặt chẽ hơn, đồng thời quyền lợi học tập cho học sinh khi tham gia học tập trực tuyến sẽ được đảm bảo và ghi nhận; các cơ sở giáo dục có các cơ sở pháp lý để tổ chức triển khai hoạt động dạy học trực truyến đáp ứng yêu cầu thực tiễn và nhu cầu học tập của học sinh.

2. Về hướng dẫn kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 và tuyển sinh

Trong bối cảnh của dịch bệnh Covid-19, Kế hoạch năm học 2019-2020 đã phải điều chỉnh, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đã công bố tinh giản chương trình Học kỳ II và triển khai dạy học trên Internet và truyền hình. Theo đó, kỳ thi THPT quốc gia phải lùi ngày tổ chức muộn hơn mọi năm gần 2 tháng, vào các ngày 08-10 tháng 8 năm 2020. Bộ GDĐT đã trình Thủ tướng Chính phủ phương án không tổ chức kỳ thi THPT quốc gia như các năm trước mà tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông với mục đích: đánh giá kết quả học tập của người học theo mục tiêu giáo dục của chương trình giáo dục phổ thông cấp THPT, chương trình GDTX cấp THPT; lấy kết quả thi để xét công nhận tốt nghiệp THPT; làm cơ sở để đánh giá chất lượng dạy, học của trường phổ thông và công tác chỉ đạo của các cơ quan quản lý giáo dục; các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp có thể sử dụng kết quả để tuyển sinh.  

Ngay sau khi được Thủ tướng Chính phủ đồng ý với phương án tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 tại Nghị quyết số 70/NQ-CP ngày 14/5/2020 Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4/2020, Bộ GDĐT đã có các văn bản hướng dẫn cụ thể: Công văn số 2115/BGDĐT-QLCL ngày 12/6/2020 hướng dẫn tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 để các nhà trường các địa phương triển khai và Công văn số 1778/BGDĐT-GDĐH ngày 22/5/2020 hướng dẫn công tác tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục mầm non.

Tiếp thu ý kiến của cử tri, Bộ GDĐT sẽ hoàn thiện phương án tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh giai đoạn 2021-2025 trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt để có thể áp dụng từ năm học 2021-2022 bảo đảm phù hợp với yêu cầu thực tiến và đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

Bộ Giáo dục và Đào tạo