Gửi thông tin hỏi đáp

Kiến nghị liên quan đến kỳ thi THPT

18/09/2020 In bài viết

Cử tri kiến nghị Bộ GDĐT nghiên cứu tổ chức kỳ thi THPT cần ổn định về hình thức thi tuyển, đảm bảo tính nghiêm túc, khách quan, hạn chế tốn kém, có biện pháp mạnh mẽ hơn trong công tác quản lý dạy thêm, học thêm, thu các khoản ngoài chương trình, kế hoạch.

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) cảm ơn sự quan tâm của cử tri tỉnh Thái Bình, về vấn đề này Bộ GDĐT xin được trả lời cụ thể như sau:

1. Do dịch bệnh Covid-19, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đã phải điều chỉnh Kế hoạch năm học 2019-2020, công bố tinh giản chương trình Học kỳ II và triển khai dạy học trên Internet và truyền hình. Theo đó, kỳ thi tốt nghiệp THPT phải lùi ngày tổ chức muộn hơn mọi năm gần 2 tháng, vào các ngày 08-10 tháng 8 năm 2020. Thủ tướng Chính phủ đồng ý với phương án tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 với mục đích nhằm: đánh giá kết quả học tập của người học theo mục tiêu giáo dục của chương trình giáo dục phổ thông cấp THPT, chương trình GDTX cấp THPT; lấy kết quả thi để xét công nhận tốt nghiệp THPT; làm cơ sở để đánh giá chất lượng dạy, học của trường phổ thông và công tác chỉ đạo của các cơ quan quản lý giáo dục; các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp có thể sử dụng kết quả để tuyển sinh.

Ngày 12/6/2020, Bộ GDĐT đã có Công văn số 2115/BGDĐT-QLCL hướng dẫn tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 để các nhà trường, địa phương triển khai thực hiện và phù hợp với chương trình đã tinh giản.

2. Về công tác quản lý dạy thêm, học thêm:

Việc dạy thêm học thêm là nhu cầu có thực, xuất phát từ nguyện vọng của học sinh và phụ huynh, không chỉ riêng Việt Nam mà ở nhiều nước trong khu vực và trên thế giới. Hiện nay, hoạt động dạy thêm, học thêm được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT ngày 16/5/2012 của Bộ GDĐT. Tuy nhiên ở một số nơi, vẫn còn tình trạng dạy thêm, học thêm không đúng quy định.

Để khắc phục tình trạng dạy thêm, học thêm không đúng quy định, Bộ GDĐT đã và đang tiếp tục chỉ đạo các địa phương, cơ sở giáo dục thực hiện chương trình giáo dục phổ thông hiện hành theo định hướng phát triển năng lực học sinh theo hướng dẫn tại Công văn số 4612/BGDĐT-GDTrH ngày 03/10/2017, tiếp tục tinh giản nội dung dạy học đảm bảo không vượt quá yêu cầu cần đạt của chương trình; tăng cường hướng dẫn học sinh tự nghiên cứu sách giáo khoa để tiếp nhận và vận dụng kiến thức; thực hiện nghiêm việc kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển năng lực, không nặng về kiểm tra kiến thức.

Thực hiện Nghị quyết số 88/2014/QH13 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông, Bộ GDĐT đã ban hành Chương trình giáo dục phổ thông mới theo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh, bảo đảm yêu cầu giảm tải, giảm hàn lâm, gắn với thực tiễn; thực hiện tốt phương pháp giáo dục tích cực, tăng cường hoạt động ngoại khoá, trải nghiệm cho học sinh; kiểm tra, đánh giá, thi cử nhẹ nhàng, không nặng về kiểm tra kiến thức mà tập trung đánh giá sự phát triển phẩm chất và năng lực học sinh. Bộ GDĐT xem đây là giải pháp quan trọng nhằm từng bước khắc phục tình trạng dạy thêm học thêm sai quy định.

Hằng năm, Bộ GDĐT đã tổ chức các đoàn kiểm tra, thanh tra thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ, đồng thời chỉ đạo các sở giáo dục và đào tạo xây dựng kế hoạch thanh tra năm học, trong đó có chuyên đề trọng tâm của công tác quản lý là vấn đề dạy thêm, học thêm. Qua thanh tra đã phát hiện sai phạm, kịp thời chấn chỉnh và xử phạt vi phạm phạm hành chính trong tổ chức dạy thêm, học thêm trái quy định. 

Thời gian tới, Bộ GDĐT tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Ủy ban nhân dân các tỉnh/thành phố làm tốt công tác chỉ đạo, điều hành, tăng cường quản lý hoạt động dạy thêm, học thêm trên địa bàn; tăng cường chức năng giám sát của các tổ chức Mặt trận, đoàn thể; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, nhất là người đứng đầu cơ sở giáo dục để xảy ra sai phạm tránh để tiếp diễn gây bức xúc trong nhân dân.

Hiện nay, Bộ GDĐT cũng đang nghiên cứu để sửa đổi, bổ sung Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT nhằm bảo đảm các quy định quản lý về hoạt động dạy thêm, học thêm phù hợp với yêu cầu thực tiễn.

3. Về việc thu các khoản ngoài chương trình, kế hoạch

Để quản lý chặt chẽ các khoản thu ngoài chương trình, kế hoạch, Bộ GDĐT đã tham mưu Chính phủ trình Quốc hội ban hành Luật Giáo dục 2019, trong đó quy định giao HĐND cấp tỉnh quyết định khung học phí hoặc mức học phí cụ thể, các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của nhà trường đối với các cơ sở giáo dục công lập theo thẩm quyền quản lý nhà nước về giáo dục đào tạo trên cơ sở đề nghị của UBND cấp tỉnh; UBND cấp tỉnh quy định cơ chế thu và  sử dụng, mức thu dịch vụ tuyển sinh các cấp học do địa phương quản lý sau khi HĐND cấp tỉnh thông qua; cơ sở giáo dục dân lập, tư thục được quyền chủ động xây dựng mức thu học phí và các dịch vụ khác bảo đảm bù đắp chi phí và có tích lũy hợp lý. Thực hiện công khai chi phí đào tạo và mức thu theo cam kết trong đề án thành lập trường, công khai cho từng khóa học, cấp học, từng năm học theo quy định.

Bộ GDĐT đã ban hành Thông tư số 16/2018/TT-BGDĐT ngày 03/8/2018 quy định về tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân để bảo đảm chặt chẽ, minh bạch trong thực hiện xã hội hóa theo đúng quy định của pháp luật, tình trạng lạm thu đã được khắc phục. Để chấn chỉnh tình trạng các khoản thu góp trái quy định trong cơ sở giáo dục, hằng năm Bộ GDĐT đều ban hành Chỉ thị đầu năm học và công văn đề nghị các UBND các tỉnh/thành phố chỉ đạo các sở, ban ngành quán triệt thực hiện nghiêm túc các khoản thu trong lĩnh vực giáo dục đào tạo.

Bộ GDĐT đã có Công văn số 1620/BGDĐT-KHTC ngày 11/5/2020 gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về thực hiện các khoản thu trong lĩnh vực giáo dục đào tạo năm học 2019-2020; 2020-2021 và chỉ đạo điều hành giá năm 2020.

Bộ Giáo dục và Đào tạo