Gửi thông tin hỏi đáp

Về việc đánh giá kết quả học trực tuyến

18/09/2020 In bài viết

Cử tri phản ánh: Trong thời gian vừa qua, các cấp bậc học trong cả nước đã phải thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội; học sinh, sinh viên tạm nghỉ học với thời gian tương đối dài do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19. Để đảm bảo khối lượng kiến thức theo yêu cầu của ngành giáo dục và đào tạo, đặc biệt đối với các lớp có sự chuyển cấp, tốt nghiệp; cử tri kiến nghị ngành giáo dục và đào tạo đánh giá kết quả học trực tuyến, học qua truyền hình trong thời gian nghỉ dịch từ đó có kế hoạch củng cố lại kiến thức đã học, trang bị kiến thức mới; linh hoạt trong việc áp dụng các hình thức kiểm tra, xem xét cách thức giảng dạy trong đó có tính đến phương án giảng dạy online được triển khai trong thời gian vừa qua.

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Thọ

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) cảm ơn sự quan tâm của cử tri tỉnh Phú Thọ, về vấn đề này Bộ GDĐT xin được trả lời cụ thể như sau:

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Bộ GDĐT đã có Công văn số 1061/BGDĐT-GDTrH ngày 25/3/2020 hướng dẫn dạy học qua Internet, trên truyền hình đối với cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên trong thời gian học sinh nghỉ học ở trường vì Covid-19 năm học 2019 - 2020.

Trong quá trình dạy học trực tuyến, Bộ GDĐT đã tổ chức rà soát, đánh giá kết quả học trực tuyến, học qua truyền hình trong thời gian nghỉ dịch và điều chỉnh kế hoạch thời gian năm học đối với giáo dục mầm non, phổ thông. Trên cơ sở đó, Bộ GDĐT nghiên cứu và có văn bản hướng dẫn địa phương trong việc tinh giản nội dung dạy học chương trình học kỳ 2 năm học 2019-2020 theo nguyên tắc: chỉ điều chỉnh nội dung dạy học với thời gian còn lại của năm học 2019 - 2020; không tổ chức dạy học và kiểm tra, đánh giá vào các bài hoặc nội dung, yêu cầu đã được tinh giản; sử dụng thời gian học sinh đi học trở lại và thời gian đầu của năm học 2020-2021 (nếu cần thiết) để bổ sung các nội dung kiến thức trước khi thực hiện chương trình năm học mới; tổ chức dạy học các môn tự chọn một cách phù hợp, ưu tiên thời gian tối đa để tổ chức dạy học các môn học bắt buộc; tiếp tục tăng cường dạy học qua internet và trên truyền hình.

Bộ cũng đã xây dựng và công bố Đề thi tham khảo thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 làm căn cứ cho giáo viên và học sinh giảng dạy và ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi; trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương án tổ chức thi tốt nghiệp THPT và phương án xét tuyển sinh đại học năm 2020 bảo đảm gọn nhẹ, an toàn và đánh giá đúng năng lực của học sinh.

Sau khi các địa phương cho học sinh đi học trở lại, Bộ GDĐT đã có nhiều văn bản chỉ đạo các địa phương, nhà trường rà soát kết quả học tập của từng học sinh để có kế hoạch hướng dẫn, bổ sung nội dung kiến thức bảo đảm nội dung giáo dục sau khi đã được tinh giản. Bộ GDĐT đã có văn bản hướng dẫn các cơ sở giáo dục thực hiện việc kiểm tra, đánh giá thường xuyên và định kỳ kết quả học tập của học sinh trong học kỳ II năm học 2019 - 2020 sau khi thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học học kỳ II năm học 2019 - 2020 đối với cấp THCS, THPT thực hiện giảm số đầu điểm kiểm tra phù hợp với chương trình đã tinh giản.

Tiếp thu ý kiến của cử tri, để nâng cao hiệu quả hoạt động tổ chức việc dạy học trực tuyến trong thời gian tới, Bộ GDĐT đã xây dựng dự thảo Thông tư quy định quản lý tổ chức dạy học trực tuyến đối với các cơ sở giáo dục phổ thông và cơ sở giáo dục thường xuyên và đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ GDĐT để xin ý kiến góp ý rộng rãi. Khi Thông tư được ban hành việc tổ chức dạy học trực tuyến sẽ được quản lý chặt chẽ hơn, đồng thời quyền lợi học tập cho học sinh khi tham gia học tập trực tuyến sẽ được đảm bảo và ghi nhận; các cơ sở giáo dục có các cơ sở pháp lý để tổ chức triển khai hoạt động dạy học trực truyến đáp ứng yêu cầu thực tiễn và nhu cầu học tập của học sinh.

Bộ Giáo dục và Đào tạo