Gửi thông tin hỏi đáp

Liên quan tới chất lượng đầu ra của một số sinh viên ngành sư phạm không cao

09/09/2020 In bài viết

Cử tri cho rằng, có tình trạng chất lượng đầu ra của một số sinh viên ngành sư phạm không cao, ảnh hưởng đến công tác giảng dạy, gây hậu quả xấu cho cộng đồng là do một số trường không chuyên ngành sư phạm nhưng liên kết đào tạo sinh viên chuyên ngành sư phạm. Đề nghị Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành chức năng có giải pháp khắc phục tình trạng trên.

Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hà Nội

Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời như sau:

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đã ban hành Quy định về liên kết đào tạo trình độ đại học kèm theo Thông tư số 07/2017/TT-BGDĐT ngày 15/3/2017, trong đó quy định rõ các điều kiện đảm bảo chất lượng và yêu cầu đối với cơ sở chủ trì đào tạo, cơ sở phối hợp đào tạo và cơ sở đặt lớp trong liên kết đào tạo. Quy định này chỉ áp dụng cho hình thức đào tạo vừa làm vừa học, không áp dụng cho hình thức đào tạo chính quy. Bộ GDĐT đã chỉ đạo các cơ sở đào tạo, thực hiện các đợt thanh tra, kiểm tra nhằm đảm bảo việc liên kết đào tạo trong đó có đào tạo sư phạm được thực hiện theo đúng quy định hiện hành.

Bên cạnh việc ban hành quy định về liên kết đào tạo, để đảm bảo chất lượng đầu ra sư phạm, bắt đầu từ năm 2017, ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đối với ngành đào tạo giáo viên cũng được áp dụng đối với cả hai phương thức xét tuyển theo kết quả học tập lớp 12 hoặc theo kết quả thi THPT quốc gia. Cụ thể: quy định điểm sàn với những thí sinh sử dựng điểm thi trung học phổ thông quốc gia, quy định chỉ những học sinh có kết quả học bạ THPT loại khá trở lên mới được xét tuyển vào ngành sư phạm nhằm đảm bảo chất lượng đào tạo giáo viên tốt hơn. Năm 2020, Bộ GDĐT tiếp tục có hướng dẫn trong tuyển sinh ngành sư phạm khi yêu cầu các trường sư phạm dừng tuyển sinh hệ trung cấp sư phạm, đối với hệ cao đẳng sư phạm thì chỉ được tuyển hệ cao đẳng mầm non, các ngành cao đẳng sư phạm khác tạm dừng tuyển sinh. Việc chỉ học sinh khá, giỏi mới được xét tuyển vào ngành sư phạm là để đảm bảo chất lượng đào tạo thì việc hạn chế tuyển sinh ở một số bậc sư phạm chính là để điều tiết lại nhu cầu tuyển dụng giáo viên của xã hội trong tình hình mới, tránh bị dư thừa, gây lãng phí trong quá trình đào tạo.

Bộ GDĐT đang thực hiện xây dựng quy hoạch tổng thể lại hệ thống cơ sở giao dục đại học kèm theo một mạng lưới tiêu chuẩn trường sư phạm hiện đại, năng động, tự chủ; sử dụng các tiêu chuẩn này để kiểm định phân tầng xếp hạng các trường sư phạm và sắp xếp lại mạng lưới các trường sư phạm một cách khoa học, công bằng, khách quan. Hệ thống các trường sư phạm sẽ được hỗ trợ hình thành các dịch vụ đào tạo, bồi dưỡng đáp ứng nhu cầu cung ứng nguồn nhân lực của ngành sư phạm; chỉ đạo đẩy mạnh công tác kiểm định chất lượng đối với các trường sư phạm; công bố công khai kết quả đánh giá, kiểm tra điều kiện đảm bảo chất lượng cùng với những thông tin liên quan đến quá trình đào tạo để người học và xã hội giám sát.

Bộ GDĐT cũng tích cực và chủ động phối hợp với Ngân hàng thế giới triển khai Dự án “Chương trình phát triển các trường sư phạm để nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông” với mục tiêu chung là phát triển các trường sư phạm được lựa chọn và cơ quan quản lý giáo dục để tăng cường chất lượng của giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông, thông qua phát triển nghề nghiêp theo nhu cầu thực tiễn, đáp ứng nhu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục. Dự án sẽ tập trung vào giải quyết các vấn đề cụ thể liên quan đến đào tạo sư phạm, gồm: i) hỗ trợ nâng cao năng lực và phát huy vai trò của các trường sư phạm nòng cốt trong đào tạo và bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông phổ thông; ii) hỗ trợ tăng cường năng lực quản lý, hoạch định chính sách của cơ quan quản lý giáo dục các cấp; iii) hỗ trợ các trường sư phạm trong hoạt động hỗ trợ phát triển chuyên môn của giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông phổ thông.

Bộ Giáo dục và Đào tạo