Gửi thông tin hỏi đáp

Kiến nghị Bộ GDĐT xem xét việc tốt nghiệp THPT trên cơ sở kết quả các năm học cấp 3 của các em thay vì tổ chức thi

09/09/2020 In bài viết

Cử tri kiến nghị Bộ GDĐT xem xét việc tốt nghiệp THPT trên cơ sở kết quả các năm học cấp 3 của các em thay vì tổ chức thi; đồng thời chỉ nên tổ chức kỳ thi tuyển sinh Đại học theo theo bộ đề chung để làm cơ sở cho các trường xét tuyển đầu vào. Như vậy sẽ giảm áp lực cho học sinh, các em không có nhu cầu thi đại học sẽ không phải thi; qua đó tạo điều kiện thuận lợi trong việc định hướng ngành nghề và tương lại cho các em.

Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng

Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời như sau:

 Khoản 3 Điều 34 Luật Giáo dục 2019 quy định: “Học sinh học hết chương trình trung học phổ thông đủ điều kiện theo quy định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo thì được dự thi, đạt yêu cầu thì được người đứng đầu cơ quan chuyên môn về giáo dục thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp bằng tốt nghiệp trung học phổ thông”.

 Kết quả của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông được sử dụng cho nhiều mục đích, như: điều chỉnh nội dung, phương pháp dạy học trong các nhà trường; tạo đông lực cho học sinh trong quá trình học tập; đánh giá chất lượng, hiệu quả của công tác quản lý giáo dục các cấp; là một trong những căn cứ để nhiều cơ sở giáo dục đại học sử dụng để tuyển sinh theo tinh thần tự chủ.

Như vậy, việc tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông là cần thiết và bắt buộc phải thực hiện theo đúng quy định của Luật và thẩm quyền được giao.

Việc tổ chức xét tuyển đại học, cao đẳng năm 2020 được giữ ổn định như năm 2019, trong đó hầu hết các trường sẽ sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2020 để làm căn cứ xét tuyển sinh. Đây là phương án phù hợp với điều kiện hiện nay và được Chính phủ thông qua tại phiên họp thường kỳ tháng 4/2020.

Bộ Giáo dục và Đào tạo