Gửi thông tin hỏi đáp

Cử tri đề nghị cho phép các cơ sở dạy nghề đủ tiêu chuẩn được phép dạy văn hóa phổ thông trung học

09/09/2020 In bài viết

Để phân luồng học sinh sau tốt nghiệp Trung học cơ sở thu hút vào vào các cơ sở dạy nghề đủ tiêu chuẩn, tạo nguồn nhân lực chất lượng bổ sung cho thị trường lao động. Cử tri đề nghị cho phép các cơ sở dạy nghề đủ tiêu chuẩn được phép dạy văn hóa phổ thông trung học để học viên tốt nghiệp trung học phổ thông theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Nam

Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời như sau:

Theo quy định tại khoản 4 Điều 34 Luật Giáo dục năm 2019: học sinh có bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, theo học trình độ trung cấp trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp, sau khi đã học và thi đạt yêu cầu đủ khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông theo quy định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo thì được người đứng đầu cơ sở giáo dục tổ chức giảng dạy khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông cấp giấy chứng nhận đủ yêu cầu khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông. Giấy chứng nhận đủ yêu cầu khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông được sử dụng để theo học trình độ cao hơn của giáo dục nghề nghiệp và sử dụng trong các trường hợp cụ thể theo quy định của pháp luật.

Thực hiện quy định của Luật Giáo dục năm 2019, hiện nay Bộ Giáo dục và Đào tạo đang xây dựng Thông tư quy định khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông tối thiểu trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Khi Thông tư được ban hành, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tổ chức dạy học khối lượng kiến thức văn hóa phổ thông trung học theo quy định và nếu học sinh đủ điều kiện sẽ được cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông.

Bộ Giáo dục và Đào tạo