Gửi thông tin hỏi đáp

Kiến nghị bỏ kỳ thi tốt nghiệp THPT

09/09/2020 In bài viết

Cử tri huyện sông Lô đề nghị, ngành giáo dục xem xét bỏ kỳ thi tốt nghiệp THPT, nên xét tốt nghiệp theo điểm tổng kết năm học cuối cấp.

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Phúc

Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời như sau:

Khoản 3 Điều 34 Luật Giáo dục 2019 quy định: “Học sinh học hết chương trình trung học phổ thông đủ điều kiện theo quy định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo thì được dự thi, đạt yêu cầu thì được người đứng đầu cơ quan chuyên môn về giáo dục thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp bằng tốt nghiệp trung học phổ thông”.

 Kết quả của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông được sử dụng cho nhiều mục đích, như: điều chỉnh nội dung, phương pháp dạy học trong các nhà trường; tạo đông lực cho học sinh trong quá trình học tập; đánh giá chất lượng, hiệu quả của công tác quản lý giáo dục các cấp; là một trong những căn cứ để nhiều cơ sở giáo dục đại học sử dụng để tuyển sinh theo tinh thần tự chủ.

Như vậy, việc tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông là cần thiết và bắt buộc phải thực hiện theo đúng quy định và thẩm quyền được giao.

Bộ Giáo dục và Đào tạo