Gửi thông tin hỏi đáp

Liên quan tới nội dung chương trình giáo dục phổ thông

09/09/2020 In bài viết

Đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo xem xét đưa vấn đề chủ quyền biển đảo vào chương trình giáo dục phổ thông.

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Trà Vinh

Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời như sau:

Đối với Chương trình giáo dục phổ thông hiện hành thực hiện theo Nghị quyết số 40/2000/NQ-QH10 ngày 09/12/2000 của Quốc hội, nội dung giáo dục về biển đảo nói chung và hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa nói riêng đã được đề cập ở nhiều bài học trong sách giáo khoa hiện hành của một số môn học cấp trung học cơ sở, trung học phổ thông, đặc biệt là các môn khoa học xã hội.

Trong nội dung lịch sử địa phương, các tỉnh ven biển đều đã biên soạn được nội dung địa phương về vị trị địa lý, lịch sử, phát triển kinh tế; các tiềm năng, hiện trạng phát triển kinh tế vùng biển đảo và cuộc đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo của tỉnh. Nội dung đề cập đến quá trình hình thành và phát triển của tỉnh, lịch sử đấu tranh bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới, hải đảo. Những tài liệu này đều được tổ chức tập huấn trước khi đưa vào giảng dạy. Ngoài ra, các cơ sở giáo dục đã kết hợp với các hoạt động ngoại khóa để giáo dục chủ quyền biển đảo, giáo dục lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm bảo vệ chủ quyền biển, đảo quê hương của mình.

Đối với Chương trình giáo dục phổ thông mới, giáo dục tinh thần yêu nước là một trong những phẩm chất cần đạt đối với học sinh phổ thông. Nội dung giáo dục về chủ quyền lãnh thổ được thể hiện trong hầu hết tất cả các môn học, các hoạt động giáo dục, được thể hiện thông qua các môn học: Đạo đức; Tự nhiên và Xã hội ở lớp 1, lớp 2 và lớp 3; Lịch sử và Địa lí ở lớp 4 và lớp 5 ở cấp tiểu học; Giáo dục công dân; Lịch sử và Địa lí ở cấp Trung học cơ sở; Lịch sử, Địa lí, Giáo dục kinh tế và pháp luật ở cấp trung học phổ thông để giáo viên giảng dạy và học sinh học tập.

Bộ Giáo dục và Đào tạo