Gửi thông tin hỏi đáp

Kiến nghị liên quan tới kỳ thi tốt nghiệp THPT

09/09/2020 In bài viết

Kiến nghị xem xét bỏ kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và cấp giấy chứng nhận cho những học sinh có nhu cầu học nghề sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông, nâng cao tính tự chủ trong xét tuyển một số trường đại học.

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thừa Thiên- Huế

Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời như sau:

Khoản 3 Điều 34 Luật Giáo dục 2019 quy định: “Học sinh học hết chương trình trung học phổ thông đủ điều kiện theo quy định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo thì được dự thi, đạt yêu cầu thì được người đứng đầu cơ quan chuyên môn về giáo dục thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp bằng tốt nghiệp trung học phổ thông”.

Kết quả của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông được sử dụng cho nhiều mục đích, như: điều chỉnh nội dung, phương pháp dạy học trong các nhà trường; tạo đông lực cho học sinh trong quá trình học tập; đánh giá chất lượng, hiệu quả của công tác quản lý giáo dục các cấp; là một trong những căn cứ để nhiều cơ sở giáo dục đại học sử dụng để tuyển sinh theo tinh thần tự chủ.

Như vậy, việc tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông là cần thiết và bắt buộc phải thực hiện theo đúng quy định của Luật và thẩm quyền được giao.

Cũng theo quy định của Luật Giáo dục năm 2019, học sinh học xong chương trình giáo dục phổ thông nhưng không dự thi hoặc thi không đạt yêu cầu thì được Hiệu trưởng trường THPT hoặc Giám đốc trung tâm GDTX cấp “Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông”. Giấy chứng nhận này giúp các em có thể đăng ký tuyển sinh vào các trường đào tạo nghề theo nhu cầu.

Bộ Giáo dục và Đào tạo