Gửi thông tin hỏi đáp

Về sách giáo khoa

09/09/2020 In bài viết

Hiện nay, việc công bố giá sách giáo khoa lớp 1 chương trình giáo dục phổ thông mới, đều có mức giá cao gấp hơn 3 lần so với giá sách lớp 1 hiện hành. Đề nghị Chính phủ có chính sách phù hợp để hài hòa quyền lợi của nhà xuất bản và người dân

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa

Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời như sau:

1. Quy định hiện hành về cơ chế giá sách giáo khoa

Theo quy định của Luật Giá 2012, sách giáo khoa (SGK) là mặt hàng kê khai giá với Bộ Tài chính (là cơ quan có chức năng quản lý nhà nước về giá). Theo đó doanh nghiệp được quyết định mức giá và thực hiện kê khai giá với Bộ Tài chính.

 Để quản lý chặt chẽ giá SGK, trong quá trình các nhà xuất bản thực hiện kê khai giá SGK lớp 01 năm học 2020-2021 với Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đã phối hợp rà soát và có 03 công văn đề nghị các NXB nghiêm túc kiểm soát chặt chẽ chi phí sản xuất, tiết kiệm chi phí để hạ giá thành, giảm tối đa giá SGK nhằm mục tiêu bình ổn giá, hỗ trợ người tiêu dùng theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ là Trưởng Ban chỉ đạo điều hành giá của Chính phủ.

Sau 5-6 lần thực hiện rà soát, phương án kê khai giá SGK của các nhà xuất bản đã giảm so với lần đầu từ 5-18% theo giá bìa từng cuốn, nhưng vẫn cao hơn so với bộ sách cũ, do một số nguyên nhân khách quan như: (1) số đầu sách nhiều hơn so với bộ SGK cũ, cụ thể bộ sách mới thêm 05 môn học bắt buộc là Đạo đức, Âm nhạc, Mỹ thuật, Giáo dục thể chất, Hoạt động trải nghiệm (2) việc thực hiện xã hội hóa biên soạn SGK theo tinh thần của Nghị quyết số 88/2014/QH13 nên các nhà xuất bản phải tính các các chi phí biên soạn, biên tập bản thảo, dạy thực nghiệm, chi phí nhuận bút lần đầu... vào giá SGK, trong khi bộ sách cũ không bao gồm các chi phí này, do được ngân sách nhà nước hỗ trợ; (3) về quy cách chất lượng có thay đổi so với sách giáo khoa hiện hành (khổ sách lớn hơn, in màu nhiều hơn, số trang nhiều hơn nếu quy về cùng khổ giấy...).

2. Giải pháp của Bộ GDĐT để nâng cao vai trò của Nhà nước trong điều tiết giá SGK:

Việc quản lý giá SGK theo cơ chế kê khai giá như hiện nay sẽ có thể dẫn đến hiện tượng mức giá cao, thấp khác nhau tạo tâm lý bất ổn cho phụ huynh và học sinh, trong khi đó SGK thuộc nhóm vật tư giáo dục thiết yếu của học sinh; ảnh hưởng đến an sinh xã hội, đặc biệt người dân ở vùng sâu, vùng xa, vùng kinh tế khó khăn nên Nhà nước cần có giải pháp cấp bách để điều tiết giá. Bộ GDĐT đã có Công văn số 319/BGDĐT-KHTC ngày 07/02/2020 và Công văn số 774/BGDĐT-KHTC ngày 11/3/2020 kiến nghị Bộ Tài chính và Chính phủ xem xét, quyết định đưa SGK vào danh mục hàng hóa do Nhà nước định giá tối đa. Ngày 16/6/2020, Văn phòng Chính phủ đã có Công văn số 4777/VPCP-KTTH thông báo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ chấp thuận, giao Bộ trưởng Bộ Tài chính thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định việc bổ sung SGK vào danh mục hàng hóa do Nhà nước định giá (theo hình thức giá tối đa).

Hiện nay, Bộ Tài chính đang thực hiện quy trình báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Sau khi được Quốc hội đồng ý, việc quản lý giá SGK sẽ đảm bảo hài hòa lợi ích kinh tế của doanh nghiệp và mục đích phục vụ xã hội.

Bộ Giáo dục và Đào tạo