Gửi thông tin hỏi đáp

Cử tri kiến nghị Bộ GDĐT xem xét phương án công nhận tính pháp lý của việc dạy và học trực tuyến cũng như kết quả các chương trình học trực tuyến

18/08/2020 In bài viết

Cử tri kiến nghị Bộ GDĐT xem xét phương án công nhận tính pháp lý của việc dạy và học trực tuyến cũng như kết quả các chương trình học trực tuyến, tạo điều kiện tối đa để các trường ngoài công lập có thể linh hoạt, chủ động học bù, đảm bảo thời lượng và chất lượng giảng dạy. Đồng thời, đưa ra các bài học kinh nghiệm về dạy và học trực tuyến để phát huy, đây chính là cách để số hóa nền giáo dục, giảm chi phí không cần thiết và tăng sự đồng đều của chất lượng, cũng là cách góp phần chống các dịch bệnh khi phát tác.

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng

Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời như sau:

Đối với giáo dục phổ thông, Bộ GDĐT đã tiến hành khảo sát và xây dựng dự thảo Thông tư quy định các việc dạy học trực tuyến trong trường phổ thông để hướng dẫn các địa phương, nhà trường chủ động áp dụng hình thức này phù hợp với điều kiện cụ thể của mình. Theo đó, cho phép các trường quyết định lựa chọn các phần nội dung giảng dạy theo hình thức trực tuyến, lựa chọn loại hình học tập trực tuyến và công nhận kết quả phần nội dung học trực tuyến tương ứng với hình thức dạy học đã áp dụng. Dự kiến Thông tư sẽ ban hành trong năm học mới 2020-2021 để kịp cho các nhà trường, địa phương có thể triển khai trong năm học mới.

Đối với giáo dục đại học, các cơ sở giáo dục đại học có tính tự chủ cao trong việc lựa chọn phương thức thức tổ chức dạy và học và không phân biệt loại hình trường công lập hay ngoài công lập. Hình thức đào tạo từ xa trong đó có đào tạo trực tuyến đã được luật hoá và là một trong 3 hình thức đào tạo bên cạnh hình thức chính quy, vừa làm vừa học. Hiện tại, Bộ GDĐT đang nghiên cứu để sửa đổi quy chế đào tạo các trình độ của giáo dục đại học theo hướng quy định tỷ lệ nhất định cho phép các cơ sở đào tạo chủ động xây dựng hệ thống quản lý học tập trực tuyến và chuyển đổi sang hình thức đào tạo trực tiếp kết hợp trực tuyến. Dự kiến, các quy chế này sẽ được ban hành trong năm nay và là cơ sở pháp lý quan trọng thúc đẩy các cơ sở đào tạo quan tâm đầu tư, đổi mới phương pháp dạy và học nhằm nâng cao hiệu quả và chất lượng đào tạo.

Bộ Giáo dục và Đào tạo