Gửi thông tin hỏi đáp

Về việc thực hiện chế độ, chính sách đối với giáo viên

18/08/2020 In bài viết

Cử tri đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo có hướng dẫn cụ thể việc thực hiện chế độ, chính sách đối với giáo viên khi thực hiện công tác giảng dạy vào các tháng hè sau thời gian chống dịch Covid-19, thời điểm mà lẽ ra giáo viên được nghỉ ngơi chuẩn bị cho năm học mới.

Đoàn Đại biểu Quốc hội Thành phố Hải Phòng

Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời như sau:

Trong thời gian qua, thực hiện các quy định về phòng, chống dịch Covid-19 của Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã điều chỉnh khung kế hoạch thời gian năm học đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên áp dụng cho năm học 2019-2020 và thời gian học sinh tựu trường năm học 2020-2021 và các năm tiếp theo. Theo đó, để giải quyết những khó khăn do dịch bệnh Covid-19 gây ra, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã hướng dẫn dạy học qua Internet, trên truyền hình đối với cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên; hướng dẫn tổ chức chăm sóc, giáo dục trẻ mầm non trong thời gian học sinh tạm dừng đến trường nhưng không tạm dừng việc học. Liên quan đến chế độ, chính sách đối với đội ngũ nhà giáo, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã hướng dẫn các Sở Giáo dục và Đào tạo một số nội dung về chế độ làm việc, nghỉ hè đối với giáo viên trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19 năm học 2019-2020 (Công văn số 1366/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 22/4/2020). Do năm học 2019-2020 phải thực hiện kéo dài khung thời gian theo quy định phòng, chống dịch Covid-19 của Chính phủ, nên giáo viên vẫn phải làm việc trong thời gian mà các năm học trước được nghỉ hè cho đến khi kết thúc năm học mà không được hưởng thêm các chế độ, chính sách ngoài các chính sách tiền lương mà giáo viên đang hưởng (chỉ có các giáo viên mầm non thuộc các trường dân lập, tư thục đang được đề nghị nhà nước hỗ trợ). Đây cũng là sự chia sẻ của đội ngũ nhà giáo đối với các lực lượng trực tiếp tham gia phòng chống dịch trong ngành Y tế, Công an, Quân đội và các lực lượng khác, cũng như chia sẻ với những khó khăn chung của toàn xã hội do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19.

Bộ Giáo dục và Đào tạo