Gửi thông tin hỏi đáp

Về việc dạy học trực tuyến

18/08/2020 In bài viết

Cử tri phản ánh, việc áp dụng giải pháp dạy và học trực tuyến trong thời gian qua là một giải pháp đem lại hiệu quả cao trong công tác giáo dục cũng như phòng tránh dịch Covid-19. Tuy nhiên, không phải địa phương, trường học, gia đình hay học sinh nào cũng có đủ điều kiện để tiếp cận phương pháp học tập này do đường truyền mạng thông tin chưa đảm bảo chất lượng, nhiều học sinh không truy cập được hoặc bị gián đoạn gây ảnh hưởng đến việc tiếp thu kiến thức; một số nhà trường và giáo viên gặp vấn đề khó khăn trong việc bị giới hạn giáo cụ trực quan khi tương tác cùng lúc với nhiều học sinh qua mạng. Cử tri đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo có giải pháp đưa phương pháp giảng dạy này vào trường học một cách thường xuyên hơn, đồng thời chuẩn bị cơ sở vật chất phù hợp để triển khai theo tỷ lệ thời gian nhất định cho một kỳ học để học sinh tiếp cận thường xuyên hơn với phương pháp dạy và học này.

Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng

Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời như sau:

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy, học và quản lý giáo dục là một trong 9 nhiệm vụ trọng tâm của ngành giáo dục trong những năm gần đây. Toàn ngành đã tích cực triển khai Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và hỗ trợ các hoạt động dạy - học, nghiên cứu khoa học góp phần nâng cao chất lượng đến năm 2020" theo Quyết định số 117/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Bộ Giáo dục và Đào tạo đã xây dựng quy định tạo hành lang pháp lý để các cơ sở đào tạo có thể triển khai hình thức đào tạo trực tuyến qua mạng (Thông tư số 12/2016/TT-BGDĐT Quy định Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, tổ chức đào tạo qua mạng; Thông tư số 10/2017/TT-BGDĐT Ban hành Quy chế đào tạo từ xa trình độ đại học). Bộ đang triển khai đánh giá hiệu quả mô hình tổ chức ĐTTT để có chính sách phù hợp cho các cơ sở đào tạo có thể chuyển đổi sang mô hình đào tạo trực tuyến hoặc trực tiếp kết hợp trực tuyến nhằm khai thác tối đa các ưu điểm của các hình thức đào tạo này.

Đối với giáo dục phổ thông, việc dạy học trực tuyến trong thời gian vừa qua mặc dù đã đáp ứng phần nào chủ trương “tạm dừng đến trường, không dừng học”, cải thiện khả năng ứng dụng CNTT của giáo viên và tính tự giác – tự học của học sinh, tuy nhiên hiệu quả không đồng đều. Để phát huy thế mạnh của dạy và học trực tuyến, Bộ GDĐT đã tiến hành khảo sát và xây dựng dự thảo Thông tư quy định các việc dạy học trực tuyến trong trường phổ thông để hướng dẫn các địa phương, nhà trường chủ động áp dụng hình thức này phù hợp với điều kiện cụ thể của mình. Dự kiến Thông tư sẽ hoàn thiện và ban hành áp dụng từ năm học mới. Theo đó, dạy - học trực tuyến được như một phần của hoạt động dạy - học (không chỉ là giải pháp tình thế), có các mức độ ứng dụng phù hợp theo chương trình giáo dục phổ thông.

Liên quan đến việc chuẩn bị cơ sở vật chất phù hợp: Đối với hoạt động dạy và học trực tuyến là hoạt động mang tính tương tác cao, có tính chất đặc thù trong ngành GDĐT. Để hoạt động dạy và học trực tuyến đạt hiệu quả cao cần có sự chuẩn bị về hạ tầng, thiết bị công nghệ thông tin và khả năng quản lý, khai thác sử dụng của đội ngũ giáo viên, học sinh. Điều này cần có sự chuẩn bị đầu tư tại các cơ sở giáo dục và đào tạo về trước mắt cũng như lâu dài. Về vấn đề này, Bộ GDĐT đã ban hành các Thông tư: (1) Thông tư số 16/2019/TT-BGDĐT ngày 04/10/2019 về Hướng dẫn tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo. (2) Thông tư số 14/2020/TT-BGDĐT ngày 26/5/2020 Ban hành Quy định phòng học bộ môn. Các văn bản này là một trong những cơ sở pháp lý để thực hiện việc đầu tư, ứng dụng CNTT trong các trường học. Đối với các địa phương có sự đầu tư thích đáng vào hạ tầng CNTT, trang thiết bị CNTT thì ở đó quá trình dạy và học về CNTT được đảm bảo về chất lượng. Qua đó trình độ, năng lực của đội ngũ giáo viên, học sinh được nâng cao, đặc biệt là khả năng khai thác sử dụng mạng Internet cho các hoạt động dạy và học trực tuyến.

Bên cạnh đó, hiện nay Bộ GDĐT cũng đang soạn thảo danh mục thiết bị dạy học tối thiểu phục vụ Chương trình giáo dục phổ thông mới. Trong các danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cũng có các quy định về đầu tư, trang bị về hạ tầng CNTT, thiết bị CNTT nhằm phục vụ hoạt động dạy và học trong trường học. Các nội dung dạy học, thực hành sử dụng mạng Internet cũng được đặc biệt chú ý. Điều này cũng giúp ích cho các hoạt động dạy và học trực tuyến.

Bộ Giáo dục và Đào tạo