Gửi thông tin hỏi đáp

Đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo sớm nghiên cứu, bổ sung thêm các hình thức dạy học phù hợp ngoài việc học trên lớp

18/08/2020 In bài viết

Cử tri ghi nhận và đánh giá cao hiệu quả của việc học trực tuyến trong tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, học sinh các cấp vẫn được truyền tải kiến thức thiết yếu, tránh được việc dạy thêm học thêm tràn lan, giúp phụ huynh theo dõi được việc học của con, em mình... Đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo sớm nghiên cứu, bổ sung thêm các hình thức dạy học phù hợp ngoài việc học trên lớp để trang bị thêm kiến thức cho học sinh sau khi hết dịch, dần loại bỏ tình trạng dạy thêm, học thêm tràn lan như trước đây.

Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng

Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời như sau:

Bộ Giáo dục và Đào tạo trân trọng cảm ơn những đánh giá và ghi nhận của cử tri về việc dạy học trực tuyến được triển khai hiệu quả trong tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp. 
Hiện nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo đang tích cực nghiên cứu, khảo sát, tổ chức đánh giá toàn diện mức độ hiệu quả của những kết quả đạt được và tìm ra giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế của việc dạy học trực tuyến trong tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp trên phạm vi toàn quốc. Trên cơ sở đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục xây dựng và sớm ban hành Thông tư quy định quản lý tổ chức dạy học trực tuyến đối với các cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên hướng đến mục đích cụ thể như sau:
- Tăng cơ hội tiếp cận giáo dục cho học sinh, đặc biệt là khi học sinh không thể đến được trường vì những lí do khách quan. 
- Bổ trợ cho phương thức dạy học trên lớp học truyền thống (dạy học trực tiếp) nhằm nâng cao hiệu quả công tác dạy học, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và khuyến khích sự sáng tạo của giáo viên và học sinh. Tạo cơ hội cho giáo viên và học sinh được quyền chủ động tiếp cận nguồn học liệu hữu ích trên Internet phục vụ cho việc giảng dạy và học tập của mình. 
- Nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong dạy học cho giáo viên và học sinh, góp phần đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá và nâng cao chất lượng giáo dục. Góp phần thúc đẩy chuyển đổi số trong ngành Giáo dục và Đào tạo.
Đồng thời, nội dung thông tư sẽ quy định chi tiết về tổ chức và quản lý dạy học trực tuyến; yêu cầu về cơ sở vật chất, cơ sở hạ tầng, thiết bị dạy học, phần mềm ứng dụng và học liệu; quyền, trách nhiệm của giáo viên, nhân viên và học viên tại các trung tâm giáo dục thường xuyên, học sinh của các trường phổ thông và phương thức tổ chức thực hiện. Theo đó, phương thức dạy học trực tuyến bổ trợ hình thức dạy học trực tiếp trên lớp, góp phần thúc đẩy quá trình đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo theo đúng quan điểm chỉ đạo của Đảng và Nhà nước trong thời gian qua.

 

Bộ Giáo dục và Đào tạo