Gửi thông tin hỏi đáp

Liên quan tới đội ngũ nhà giáo

18/08/2020 In bài viết

Cử tri cho rằng, hiện nay đội ngũ nhà giáo ngoài công lập khá lớn và đang có xu hướng ngày càng tăng lên. Trong khi Luật giáo dục, Luật giáo dục đại học… hiện nay không bao quát hết hoạt động của đội ngũ này. Đề nghị nghiên cứu trình Quốc hội sớm ban hành Luật Nhà giáo sẽ giúp nâng cao tính đồng bộ và hiệu lực thi hành của các quy định. Bên cạnh đó Luật Nhà giáo sẽ hướng đến cả phát huy tính tự giác tự chủ trong hoạt động giáo dục và đào tạo của đội ngũ nhà giáo.

Đoàn Đại biểu Quốc hội Thành phố Hà Nội

Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời như sau:

Từ năm 2017, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức rà soát hệ thống văn bản quy phạm phát luật và việc thực hiện chính sách, pháp luật đối với đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục giai đoạn 2011-2016. Trên cơ sở kết quả rà soát nêu trên, một số vấn đề về chính sách nhà giáo đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo đề xuất và đã được Quốc hội khóa XIV thông qua trong Luật Giáo dục 2019 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học.

Hiện nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã giao cho Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức nghiên cứu tổng thể về đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục (Đề tài Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn cho việc đề xuất xây dựng Luật Nhà giáo, dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2020), làm cơ sở để đề xuất xây dựng Luật Nhà giáo trong thời gian tới.

Bộ Giáo dục và Đào tạo