Gửi thông tin hỏi đáp

Về chính sách giáo dục hỗ trợ vùng khó khăn

18/08/2020 In bài viết

Đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo tham mưu Chính phủ xem xét hỗ trợ chi phí vệ sinh phòng dịch, tiêu độc, khử trùng đối với các cơ sở giáo dục; xem xét bổ sung nguồn vốn hỗ trợ cho Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh tổ chức xây dựng bài giảng điện tử, trực tuyến dùng chung và đầu tư cơ sở hạ tầng Công nghệ thông tin đặc biệt là ở các vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế đặc biệt khó khăn. Hỗ trợ cho các cơ sở giáo dục ngoài công lập và giáo viên hợp đồng gặp khó khăn.

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai

Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời như sau:

Do ảnh hưởng tiêu cực của đại dịch Covid-19, Bộ Giáo dục và Đào tạo (Bộ GDĐT) đã kịp thời đề xuất với Chính phủ và các Bộ, ngành có liên quan một số giải pháp cấp bách để tháo gỡ khó khăn cho các cơ sở giáo dục quốc dân tại Công văn số 871/BGDĐT ngày 18/3/2020, Công văn số 98/BGDĐT-KHTC ngày 07/4/2020, Công văn số 2023/BGDĐT-KHTC ngày 08/6/2020, gồm có: (1) Hỗ trợ người lao động bị tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ không lương; (2) Xem xét miễn Bảo hiễm xã hội, Bảo hiểm y yế, Bảo hiểm thất nghiệp đối với toàn bộ giáo viên, giảng viên, nhân viên, cán bộ quản lý; (3) Ban hành các giải pháp, chính sách về miễn, giảm tất cả các loại phí, lệ phí; (4) Các cơ sở giáo dục quốc dân, đặc biệt là cơ sở giáo dục ngoài công lập, các đơn vị sự nghiệp tự chủ chi thường xuyên được vay Ngân hàng chính sách xã hội với lãi suất 0%; (5) Xem xét hỗ trợ chi phí vệ sinh phòng dịch, tiêu độc, khử trùng.

Đến nay, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 41/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 về gia hạn thời gian nộp thuế và tiền thuê đất, Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch covid-19 để kịp thời hỗ trợ cho các cán bộ, giảng viên, người lao động tại các cơ sở giáo dục và các cơ sở giáo dục quốc dân về gia hạn thời hạn nộp thuế, tạm hoãn đóng bảo hiểm xã hội, hỗ trợ người lao động, ...

Ngoài ra, Bộ GDĐT chủ động, tích cực thực hiện các chính sách, giải pháp của Chính phủ để đồng hành, giảm bớt gánh nặng cho các cơ sở giáo dục quốc dân như phối hợp Bộ Thông tin và Truyền thông, các nhà mạng có chính sách hỗ trợ (miễn phí, giảm giá) về đường truyền, phần mềm kết nối phát miễn phí cho toàn bộ các cơ sở giáo dục để tổ chức dạy, học trực tuyến. Ban hành các hướng dẫn về thu học phí, về tổ chức dạy học trực tuyến, về điều chỉnh thời gian năm học, thời gian thi, …

Bộ GDĐT ghi nhận ý kiến của Đại biểu và sẽ phối hợp với các địa phương và các bộ, ngành để kiến nghị Chính phủ tiếp tục có các giải pháp hỗ trợ ngành giáo dục, đào tạo như ý kiến của Đại biểu.

Bộ Giáo dục và Đào tạo