Gửi thông tin hỏi đáp

Về chính sách liên quan tới giáo dục đào tạo

18/08/2020 In bài viết

Đề nghị Chính phủ xem xét, sửa đổi Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ Quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm 2015-2016 đến năm học 2020-2021, theo hướng bổ sung đối tượng trẻ em hộ nghèo đi học nhà trẻ tại các cơ sở giáo dục với chính sách hỗ trợ như trẻ em con hộ nghèo đang theo học mẫu giáo tại các cơ sở giáo dục để khắc phục bất cập trong thực tế nếu một gia đình có 02 trẻ em thuộc hộ nghèo (01 trẻ học nhà trẻ, 01 trẻ học mẫu giáo) cùng một trường mầm non thì theo chính sách đang hưởng trẻ em mẫu giáo được hỗ trợ, trẻ em nhà trẻ không được hỗ trợ.

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh

Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời như sau:

Theo quy định tại Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020–2021: hiện nay, trẻ em học mẫu giáo và học sinh phổ thông có cha mẹ thuộc diện hộ nghèo đã được miễn học phí; trẻ em học mẫu giáo và học sinh phổ thông có cha mẹ thuộc diện hộ cận nghèo đã được giảm 50% học phí. Ngoài ra, tại khoản 5 Điều 99 Luật Giáo dục 2019 quy định: trẻ em mầm non 5 tuổi và học sinh trung học cơ sở được miễn học phí theo lộ trình do Chính phủ quy định. Triển khai Luật Giáo dục, theo lộ trình nhà nước sẽ thực hiện chính sách miễn học phí từ trẻ em mầm non 5 tuổi đến học sinh trung học cơ sở.

Do chính sách miễn học phí cho trẻ em học nhà trẻ chưa được quy định trong Luật Giáo dục, đồng thời việc mở rộng chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập cho trẻ em hộ nghèo đi học nhà trẻ như chính sách hỗ trợ trẻ em con hộ nghèo đang theo học mẫu giáo sẽ ảnh hưởng lớn đến khả năng cân đối ngân sách của Nhà nước, nên chưa thể thực hiện được ngay chính sách này trong điều kiện ngân sách nhà nước hiện còn khó khăn.

Bộ Giáo dục và Đào tạo xin ghi nhận ý kiến của cử tri, trong thời gian tới sẽ phối hợp với Bộ Tài chính nghiên cứu, khảo sát, đánh giá tác động để báo cáo Chính phủ về chính sách này và sẽ trình Quốc hội vào thời điểm thích hợp bảo đảm phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế xã hội và khả năng cân đối ngân sách nhà nước.

Bộ Giáo dục và Đào tạo