Gửi thông tin hỏi đáp

Vấn đề liên quan tới chính sách cho giáo viên mầm non

18/08/2020 In bài viết

Cử tri kiến nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ tham mưu Chính phủ có chính sách quan tâm đối với đội ngũ giáo viên nhà trẻ, chế độ làm thêm giờ, chế độ trực trưa đối với giáo viên mầm non và nhân viên nấu ăn tại các cơ sở giáo dục mầm non công lập.

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng

Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời như sau:

Trong thời gian qua, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tham mưu Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành và ban hành theo thẩm quyền một số chính sách ưu đãi đối với giáo viên cấp mầm non, trong đó có giáo viên nhà trẻ như: mức phụ cấp ưu đãi đối với giáo viên mầm non bằng hoặc cao hơn so với giáo viên các cấp học khác thuộc hệ thống giáo dục phổ thông trên cùng địa bàn, trong đó có ưu tiên cho giáo viên trực tiếp giảng dạy trong các trường mầm non ở miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa với mức phụ cấp cao nhất (mức phụ cấp 50%); giảm số giờ làm việc trên lớp từ 8 giờ/ngày xuống còn 6 giờ/ngày; tăng định mức giáo viên/lớp: bố trí tối đa 2,5 giáo viên/nhóm trẻ; đối với lớp mẫu giáo học 02 buổi/ngày: bố trí tối đa 2,2 giáo viên/lớp; đối với lớp mẫu giáo học 01 buổi/ngày: bố trí tối đa 1,2 giáo viên/lớp; giáo viên mầm non hợp đồng tại trường công lập được hưởng theo thang, bảng lương như giáo viên trong biên chế; giáo viên mầm non ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được hưởng các chế độ phụ cấp, trợ cấp theo chính sách của Chính phủ; Nhà nước hỗ trợ tài liệu và chi phí tập huấn khi tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng nâng cao chuyên môn nghiệp vụ; giáo viên mầm non được thanh toán tiền mua tài liệu học tập tiếng nói và chữ viết của người dân tộc thiểu số theo quy định; giáo viên mầm non trực tiếp dạy 02 buổi/ngày tại các nhóm trẻ, lớp mẫu giáo ghép từ hai độ tuổi trở lên ở các điểm lẻ hoặc trực tiếp dạy tăng cường tiếng Việt tại các nhóm trẻ, lớp mẫu giáo có trẻ em là người dân tộc thiểu số tại các điểm lẻ ở các cơ sở giáo dục mầm non công lập ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn, hằng tháng được hỗ trợ thêm một khoản bằng tiền là 450.000 đồng/tháng (với thời gian hưởng hỗ trợ là 9 tháng/năm).

Hiện nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã xây dựng và gửi Bộ Nội vụ tổng hợp bảng lương theo vị trí việc làm, chức danh, chức vụ lãnh đạo và phụ cấp ưu đãi nghề đối với viên chức ngành giáo dục, trong đó đã chú ý tới việc cải thiện chính sách tiền lương giáo viên mầm non.

Về chế độ trực trưa của giáo viên mầm non: Thông tư số 48/2011/TT-BGDĐT ngày 25/10/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định giáo viên mầm non dạy các nhóm trẻ, lớp mẫu giáo học 2 buổi/ngày, mỗi giáo viên dạy trên lớp đủ 6 giờ/ngày và thực hiện các công việc chuẩn bị cho giờ dạy trên lớp cũng như các công việc khác do hiệu trưởng quy định để quy đổi đảm bảo làm việc 40 giờ/tuần. Mặt khác, đối với lớp học 2 buổi/ngày được bố trí tối đa 2,2  giáo viên/lớp để nhà trường có giáo viên đón, trả trẻ và trực trưa. Thời gian trực trưa đối với giáo viên mầm non giảng dạy trực tiếp và giáo viên mầm non làm công tác quản lý tại trường mầm non được tính trong tổng số giờ được quy định. Giáo viên làm việc quá số giờ quy định thì được hưởng chế độ trả lương dạy thêm giờ theo quy định tại Thông tư liên tịch số 07/2013/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC ngày 08/3/2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chế độ trả lương dạy thêm giờ đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục công lập. Trong điều kiện ngân sách còn hạn hẹp, Nhà nước chưa có quy định về chính sách hỗ trợ tiền ăn trưa đối với giáo viên; tuy nhiên, có một số địa phương đã có chính sách hỗ trợ chế độ trực trưa đối với giáo viên mầm non.

Đối với nhân viên nấu ăn: Thông tư liên tịch số 06/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16/3/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ quy định về danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập quy định về việc hợp đồng lao động để thực hiện nhiệm vụ nấu ăn đối với các cơ sở giáo dục mầm non tổ chức bán trú. Vì vậy, các cơ sở giáo dục mầm non căn cứ nhu cầu, khối lượng công việc thực tế đề xuất cơ quan có thẩm quyền tại địa phương quyết định số lượng hợp đồng lao động vị trí nấu ăn và lựa chọn hình thức hợp đồng lao động phù hợp. Kinh phí chi trả tiền lương, phụ cấp, chế độ bảo hiểm, kinh phí công đoàn cho nhân viên hợp đồng do các đơn vị tự sắp xếp từ nguồn ngân sách Nhà nước cấp trong định mức ngân sách hàng năm và các khoản thu học phí, thu sự nghiệp khác theo quy định của pháp luật.

Bộ Giáo dục và Đào tạo