Gửi thông tin hỏi đáp

Giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo

22/05/2020 In bài viết

Cử tri đề nghị Chính phủ tiếp tục có những giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo; đồng thời chỉ đạo các cơ quan chức năng tăng cường thanh tra, kiểm tra trong công tác giáo dục - đào tạo nhằm khắc phục bệnh thành tích, tình trạng nâng điểm trong thi cử, nâng điểm cho học sinh học thêm, một số trường đại học chất lượng kém, không đủ chức năng cấp bằng cho sinh viên vẫn tổ chức thi tuyển.

Đoàn Đại biểu Quốc hội Thành phố Hà Nội

Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời như sau:

1. Các giải pháp đã thực hiện

Công tác thanh tra, kiểm tra của Bộ GDĐT trong thời gian vừa qua đã được chú trọng, tập trung giải quyết những vấn đề lớn, có trọng tâm, trọng điểm, những vấn đề nóng gây bức xúc xã hội; trong đó tập trung thanh tra, kiểm tra các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục, việc thực hiện cơ chế tự chủ, vấn đề dân chủ trong nhà trường, hoạt động liên kết đào tạo, văn bằng chứng chỉ, công tác thi, công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học, tình trạng lạm thu, dạy thêm học thêm, an toàn trường học, đạo đức lối sống của học sinh, sinh viên và giáo viên. Ngoài Kế hoạch thanh tra hằng năm do Bộ trưởng ban hành có các cuộc thanh tra chuyên ngành về giáo dục, hoạt động thanh tra, còn tập trung thanh tra đột xuất các vụ việc có dấu hiệu vi phạm hoặc những vẫn đề nổi cộm được dư luận xã hội quan tâm. 
Hằng năm, Bộ GDĐT đều có văn bản hướng dẫn thanh tra thi THPT quốc gia, hướng dẫn thanh tra năm học đối với giáo dục phổ thông, hướng dẫn thanh tra tuyển sinh đại học, hướng dẫn thanh tra nội bộ theo quy định pháp luật; ban hành văn bản yêu cầu Chánh Thanh tra sở GDĐT các tỉnh, thành phố triển khai công tác thanh tra dạy thêm, học thêm và thu chi đầu năm học, rà soát việc tổ chức thi cấp chứng chỉ ngoại ngữ A-B-C; công khai đường dây nóng và cử cán bộ thường trực tiếp nhận thông tin phản ánh tiêu cực tại địa phương, tổ chức thanh tra, kiểm tra đột xuất khi phát hiện dấu hiệu vi phạm. 
2. Giải pháp thực hiện trong thời gian tới
Hoàn thiện văn bản quản lý, chế tài xử lý vi phạm trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo; tăng cường thanh tra, phân cấp quản lý trong thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm; ban hành chỉ thị về tăng cường công tác thanh tra giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông và tự chủ đại học… 
Tiếp tục tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo; trong đó, tập trung thanh tra, kiểm tra các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục, việc thực hiện cơ chế tự chủ, vấn đề dân chủ trong nhà trường, hoạt động liên kết đào tạo, văn bằng chứng chỉ, công tác thi, công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học, tình trạng lạm thu, dạy thêm học thêm, an toàn trường học, đạo đức lối sống của học sinh, sinh viên và giáo viên.
Tăng cường năng lực đội ngũ thanh tra ở các Sở Giáo dục và Đào tạo đảm bảo số lượng và chất lượng trong việc triển khai thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra của địa phương trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo.
Nâng cao hiệu quả công tác theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra và xử lý sau thanh tra theo Nghị định số 33/2015/NĐ-CP ngày 27/3/2015 của Chính phủ quy định việc thực hiện kết luận thanh tra. 
Tiếp thu ý kiến của cử tri, trong thời gian tới Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục nghiên cứu đề xuất các giải pháp cụ thể để tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo nhằm đảm bảo ngày càng hiệu quả.

Bộ Giáo dục và Đào tạo