Gửi thông tin hỏi đáp

Chính sách đối với học sinh ở vùng khó khăn

12/05/2020 In bài viết

Chính phủ, các bộ, ngành xem xét có chính sách hỗ trợ kinh phí học tập, sinh hoạt (tiền ăn, nhà ở) đối với học sinh dân tộc thiểu số có hộ khẩu thường trú ở khu vực III, thôn, xã đặc biệt khó khăn đi học trung học phổ thông tại các trung tâm giáo dục thường xuyên đảm bảo công bằng như đối với học sinh tham gia học tập tại các trường trung học phổ thông quy định tại nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 16/7/2016 của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã đặc biệt khó khăn

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai

Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời như sau:

Hiện nay, mỗi năm có khoảng 230.000 người học chương trình giáo dục thường xuyên cấp THCS và THPT tại các Trung tâm giáo dục thường xuyên. Đối tượng học chủ yếu là những học sinh trong độ tuổi phổ thông, có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, không có cơ hội vào học tại các trường trung học (trường THCS và trường THPT). Học viên tham gia học tập tại các trung tâm giáo dục thường xuyên nhưng chưa được hưởng chính sách như học sinh tại các trường trung học. Điều này không đảm bảo sự công bằng trong việc tạo cơ hội tiếp cận giáo dục cho các đối tượng người học.

Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp thu kiến nghị của cử tri. Trong thời gian tới, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ xem xét, đề xuất với Chính phủ bổ sung thêm đối tượng người học trong độ tuổi từ 15 -24 tuổi, có hộ khẩu thường trú ở khu vực III, thôn, xã đặc biệt khó khăn được hỗ trợ các chính sách quy định tại Nghị định số 116/2016/NĐ-CP khi tham gia học chương trình giáo dục thường xuyên cấp THCS, THPT tại các trung tâm Giáo dục thường xuyên.

Bộ Giáo dục và Đào tạo