Gửi thông tin hỏi đáp

Đề xuất các chính sách giáo dục đào tạo

04/05/2020 In bài viết

Đề nghị Nhà nước xem xét có chính sách lương hoặc hỗ trợ thêm cho nhân viên các trường nhằm giảm bớt khó khăn trong cuộc sống để họ yên tâm công tác; bổ sung nội dung hỗ trợ miễn, giảm học phí, hỗ trợ ăn trưa cho các cháu từ 0-2 tuổi đối với diện hộ nghèo và cận nghèo... để khuyến khích và thu hút số trẻ ra lớp.

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Nam

Chế độ tiền lương, các chế độ phụ cấp lương đối với cán bộ, công chức, viên chức đang được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ, với nguyên tắc “Cán bộ, công chức, viên chức được bổ nhiệm vào ngạch công chức, viên chức nào thì xếp lương theo ngạch đó”.

Thực tế hiện nay, ngoài tiền lương, viên chức làm công việc hỗ trợ, phục vụ (văn thư, kế toán, y tế,…) trong các cơ sở giáo dục công lập đang được hưởng một số loại phụ cấp sau:

- Viên chức làm viên chức làm việc trong thư viện được hưởng chế độ phụ cấp độc hại, nguy hiểm quy định tại Thông tư số 26/2006/TT-BVHTT ngày 21/2/2006 của Bộ Văn hóa- Thông tin (nay là Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch).

- Viên chức viên chức làm việc trong các phòng thí nghiệm: được hưởng phụ cấp độc hại, nguy hiểm quy định tại công văn số 9552/TCCB ngày 26/9/2003 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Viên chức làm công tác y tế tại trường học được hưởng phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với quy định tại Nghị định số 56/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ.

- Viên chức làm công tác kế toán trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông được hưởng phụ cấp theo Thông tư liên tịch số: 163/2013/TTLT-BTC-BNV ngày 15 tháng 11 năm 2013 của Bộ Nội vụ và Bộ tài chính.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã quan tâm đôn đốc các sở giáo dục và đào tạo, các cơ sở giáo dục trực thuộc thực hiện đúng các quy định trên.

Thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21 tháng 5 năm 2018 về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp (Nghị quyết số 27-NQ/TW), Bộ Giáo dục và Đào tạo đã và đang phối hợp với các bộ, ngành rà soát, phát hiện bất hợp lý trong chế độ tiền lương, chế độ phụ cấp (trong đó có đội ngũ nhân viên trường học) để đề xuất chế độ tiền lương mới sau năm 2021 theo đúng Nghị quyết số 27-NQ/TW.

Về việc “bổ sung nội dung hỗ trợ miễn, giảm học phí, hỗ trợ ăn trưa cho các cháu từ 0 - 2 tuổi đối với diện hộ nghèo và cận nghèo... để khuyến khích và thu hút số trẻ ra lớp”: Hiện nay đã có chính sách hỗ trợ ăn trưa cho trẻ mẫu giáo 3 - 5 tuổi theo quy định tại Nghị định số 06/2018/NĐ-CP nhằm góp phần tăng tỉ lệ huy động trẻ mẫu giáo đến trường; tăng tỷ lệ chuyên cần; giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng của trẻ...tạo tiền đề để duy trì kết quả Phổ cập GDMN cho trẻ 5 tuổi, tạo tiền đề tốt cho trẻ mẫu giáo 5 tuổi vào học lớp 1 và đảm bảo tính ổn định, bền vững của công tác Phổ cập GDMN cho trẻ 5 tuổi. Trong điều kiện ngân sách Nhà nước còn gặp nhiều khó khăn, hiện nay chưa đủ nguồn lực để áp dụng chính sách này đối với trẻ Nhà trẻ. Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ tiếp tục nghiên cứu, đề xuất chính sách đối với trẻ 0 - 2 tuổi phù hợp trong thời gian tới.

Bộ Giáo dục và Đào tạo trân trọng báo cáo ./.

Bộ Giáo dục và Đào tạo