Gửi thông tin hỏi đáp

Hỗ trợ thực hiện Đề án về bảo đảm cơ sở vật chất cho chương trình giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông

04/05/2020 In bài viết

Trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận còn nhiều phòng học không an toàn, nhiều cơ sở giáo dục thiếu phòng học chức năng, phòng học bộ môn, nhà vệ sinh, công trình nước sạch… Trong điều kiện Tỉnh còn nhiều khó khăn, đề nghị Chính phủ và các bộ ngành Trung ương quan tâm, hỗ trợ kinh phí để địa phương triển khai thực hiện Đề án về bảo đảm cơ sở vật chất cho chương trình giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông giai đoạn 2017 - 2025 theo Quyết định số 1436/QĐ-TTg ngày 28/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Thuận

Để hỗ trợ các địa phương có khó khăn trong việc tăng cường cơ sở vật chất trường lớp học (trong đó có tỉnh Ninh Thuận), Bộ Giáo dục và Đào tạo đã phối hợp với các bộ, ngành trình Chính phủ phê duyệt Đề án bảo đảm cơ sở vật chất cho giáo dục mầm non, phổ thông giai đoạn 2017 - 2025. Đề án có nguồn vốn ngân sách trung ương hỗ trợ các địa phương khó khăn, đồng thời tạo cơ sở pháp lý và trách nhiệm để các địa phương huy động các nguồn lực bảo đảm cơ sở vật chất trường, lớp học.

Trong giai đoạn 2017 - 2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã phối hợp với các bộ, ngành xây dựng kế hoạch đầu tư và phân bổ các nguồn vốn từ ngân sách Trung ương hỗ trợ các địa phương thực hiện các mục tiêu của Đề án như: trái phiếu Chính phủ, nguồn vốn hỗ trợ Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 (trong đó Ninh Thuận được giao 68 tỷ đồng để thực hiện xây dựng phòng học mầm non và tiểu học tại các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu, vùng bãi ngang ven biển và hải đảo).

Tiếp thu ý kiến của cử tri, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ phối hợp với các bộ, ngành tiếp tục kiến nghị với Quốc hội, Chính phủ quan tâm hỗ trợ kinh phí để các địa phương bảo đảm cơ sở vật chất cho chương trình giáo dục mầm non và chương trình giáo dục phổ thông mới.

Bộ Giáo dục và Đào tạo trân trọng báo cáo./.

Bộ Giáo dục và Đào tạo