Gửi thông tin hỏi đáp

Đề nghị ngành Giáo dục nghiên cứu xây dựng một trung tâm đào tạo nhân tài chuyên biệt

04/05/2020 In bài viết

Cử tri phản ánh hiện nay chưa có một trường học chuyên biệt nào để đào tạo nhân tài đặc biệt trong các lĩnh vực khác nhau cho đất nước. Đề nghị ngành Giáo dục nghiên cứu xây dựng một trung tâm đào tạo nhân tài chuyên biệt, tránh chảy máu chất xám.

Đoàn đại biểu thành phố Hồ Chí Minh

Vấn đề đào tạo nhân tài luôn là vấn đề mà Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đặc biệt quan tâm và có nhiều giải pháp cụ thể. Đối với giáo dục phổ thông, Bộ GDĐT đã đề xuất với Chính phủ trình Quốc hội quy định hệ thống trường chuyên, trường năng khiếu trong Luật Giáo dục. Hệ thống các trường này đang tiếp tục phát huy hiệu quả trong việc bồi dưỡng, tạo nguồn nhân tài cho đất nước.

Đối với giáo dục đại học, từ năm 1997, Bộ GDĐT đã ký Thỏa thuận với Bộ Giáo dục Pháp để triển khai chương trình kĩ sư tài năng thực hiện tại Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, Đại học Bách khoa Đà Nẵng, Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh và Trường Đại học Xây dựng.

Bộ GDĐT đã ban hành Thông tư 23/2014/TT-GDĐT ngày 18/7/2014 quy định về đào tạo chất lượng cao trình độ đại học. Đến thời điểm này, có 229 chương trình đào tạo chất lượng cao được triển khai tại 33 cơ sở giáo dục đại học trên cả nước, góp phần phát triển nhân tài cho đất nước. Trong những năm gần đây, Bộ GDĐT hợp tác với Bộ Giáo dục các nước phát triển, tận dụng mọi nguồn lực để đầu tư, xây dựng 3 trường đại học xuất sắc: Đại học Việt Pháp, Đại học Việt Đức và Đại học Việt Nhật.

Theo Quyết định số 995/QĐ-TTg ngày 09/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao nhiệm vụ cho các Bộ tổ chức lập Quy hoạch ngành quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Bộ GDĐT được giao nhiệm vụ thực hiện Quy hoạch mạng lưới các cơ sở GDĐH và sư phạm thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2050.

Trước khi có Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07/5/2019 hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Quy hoạch 2017, Bộ GDĐT đã triển khai xây dựng 2 Đề án: “Đề án sáp nhập, hợp nhất hoặc giải thể các các cơ sở giáo dục đại học công lập” (trình Thủ tướng Chính phủ ngày 04/10/2019) và Đề án “Sắp xếp, tổ chức lại các trường sư phạm và thành lập một số trường sư phạm trọng điểm” (trình Thủ tướng Chính phủ ngày 31/7/2019). Ngày 19/3/2020, Bộ GDĐT đã có Công văn số 917/BGDĐT-GDĐH gửi Văn phòng Chính phủ về việc tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện hồ sơ 2 Đề án nêu trên để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt.

Căn cứ Nghị định số 37, Bộ GDĐT đã hoàn thành dự thảo thuyết minh nhiệm vụ lập quy hoạch mạng lưới các cơ sở GDĐH và sư phạm thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến 2050. Theo Nghị quyết 19-NQ/TW, Quy hoạch mạng lưới cơ sở GDĐH và sư phạm sẽ theo hướng nâng cao năng lực của các cơ sở GDĐH công lập, khuyến khích thành lập cơ sở GDĐH tư thục, cơ sở GDĐH có vốn nước ngoài hoạt động không vì lợi nhuận; đồng thời trong Quy hoạch cũng sẽ định hướng phát triển một số cơ sở GDĐH chiến lược, đào tạo nhân tài theo các lĩnh vực phục vụ phát triển đất nước.

Ngày 24/3/2020, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 409/QĐ-TTg về việc thành lập Hội đồng thẩm định nhiệm vụ lập Quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục đại học và sư phạm thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Căn cứ Quyết định 409/QĐ-TTg, Bộ GDĐT đã có Công văn số 1298/BGDĐT-GDĐH ngày 15/4/2020 gửi một số bộ, ngành liên quan để lấy ý kiến về Dự thảo nhiệm vụ lập quy hoạch.

Tiếp thu ý kiến của cử tri, trong thời gian tới, Bộ GDĐT sẽ trình Hội đồng thẩm định nhiệm vụ lập quy hoạch. Căn cứ kết luận của Hội đồng, Bộ GDĐT sẽ trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt và triển khai quy hoạch, trong đó sẽ phát triển một số cơ sở GDĐH chiến lược, đào tạo nhân tài theo các lĩnh vực.

Bộ Giáo dục và Đào tạo trân trọng báo cáo./.

Bộ Giáo dục và Đào tạo