Gửi thông tin hỏi đáp

Liên quan đến giáo viên mầm non

21/04/2020 In bài viết

Hiện nay, giáo viên mầm non ở các trường vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số khó khăn, đặc biệt khó khăn phải làm ngày hai buổi, thời gian làm việc trên 8h/ ngày, cơ sở vật chất cho giáo dục mầm non còn thiếu. Cử tri đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo quan tâm hơn nữa đối với giáo dục mầm non, từ chế độ chính sách, biên chế giáo viên mầm non đến đầu tư cơ sở vật chất cho giáo dục mầm non tương xứng, vì giáo dục mầm non rất quan trọng trong hệ thống giáo dục quốc dân.

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai

Bộ Giáo dục và Đào tạo