Gửi thông tin hỏi đáp

Giải quyết tình trạng thiếu biên chế giáo viên tiếng Anh tại các trường tiểu học

21/04/2020 In bài viết

Tình trạng thiếu biên chế giáo viên tiếng Anh tại các trường tiểu học trên toàn quốc rất phổ biến, nhiều trường phải hợp đồng với giáo viên bên ngoài về để giảng dạy. Đề nghị Bộ giáo dục và Đào tạo làm việc với các bộ ngành có liên quan để bố trí giáo viên dạy tiếng Anh nhằm đảm bảo công tác giảng dạy tại các trường tiểu học.

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk

Bộ Giáo dục và Đào tạo