Gửi thông tin hỏi đáp

Đề nghị đưa nội dung về tình hình chủ quyền biển đông vào sách giáo khoa lịch sử

21/04/2020 In bài viết

Cử tri đề nghị nghiên cứu đưa nội dung về tình hình chủ quyền biển đông vào bộ sách giáo khoa bộ môn lịch sử để giảng dạy cho các cấp học. 

Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng

Bộ Giáo dục và Đào tạo