Gửi thông tin hỏi đáp

Liên quan đến tình trạng quá tải, vượt sĩ số lớp ở các cấp học

21/04/2020 In bài viết

Cử tri phản ánh tình trạng quá tải, vượt sĩ số lớp ở các cấp học nhất là đối với trường học ở khu vực trung tâm các đô thị lớn làm những ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng giáo dục. Đề nghị ngành giáo dục cần có giải pháp hiệu quả để giải quyết tình trạng này.

Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hồ Chí Minh

Bộ Giáo dục và Đào tạo