Gửi thông tin hỏi đáp

Chế độ cho đội ngũ giáo viên và xem xét miễn học phí cho học sinh bậc trung học cơ sở

08/04/2019 In bài viết

Cử tri đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo xem xét để tăng thêm các chế độ cho đội ngũ giáo viên đặc biệt là đội ngũ giáo viên đứng lớp do bố trí lại biên chế được chuyển sang làm công tác khác sẽ có sự chênh lệch về thu nhập do không còn hưởng các chế độ phụ cấp khi đứng lớp; và cử tri đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo cần xem xét miễn học phí cho học sinh bậc trung học cơ sở

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai

1. Về vấn đề chế độ cho giáo viên khi chuyển sang làm công tác khác:

Chế độ tiền lương, các chế độ phụ cấp lương đối với cán bộ, công chức, viên chức đang được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ, với nguyên tắc “Cán bộ, công chức, viên chức được bổ nhiệm vào ngạch công chức, viên chức nào thì xếp lương theo ngạch đó”. Do vậy, khi giáo viên chuyển đổi, bổ nhiệm vào vị trí việc làm khác sẽ được xếp lương theo hướng dẫn tại Thông tư số 02/2007/TT-BNV ngày 25/5/2007 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn xếp lương khi nâng ngạch, chuyển ngạch, chuyển loại công chức, viên chức. Trong quá trình sắp xếp, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên phù hợp với chủ trương tinh giản biên chế của Chính phủ, các địa phương cần chú ý đến công tác tư tưởng; có giải pháp và chính sách bảo đảm quyền lợi đúng quy định cho giáo viên khi chuyển đổi vị trí việc làm.

2. Về vấn đề miễn học phí cho học sinh bậc trung học cơ sở:

Hiện nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã báo cáo Chính phủ trình Quốc hội dự thảo Luật Giáo dục (sửa đổi), trong đó có nội dung đề xuất không thu học phí đối với học sinh bậc Trung học cơ sở. Tuy nhiên, trong điều kiện ngân sách khó khăn hiện nay Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 104/NĐ-CP ngày 08/8/2018 thống nhất chủ trương thực hiện chính sách miễn học phí đối với trẻ mầm non 5 tuổi, học sinh trung học cơ sở trường công lập và hỗ trợ đóng học phí cơ sở ngoài công lập đối với trẻ em, học sinh diện phổ cập nhưng giao cho Chính phủ thực hiện theo lộ trình trên cơ sở khả năng cân đối ngân sách nhà nước; trước mắt ưu tiên thực hiện chính sách trên đối với người học ở vùng miền núi, vùng có điều kiện – xã hội đặc biệt khó khăn.

Bộ Giáo dục và Đào tạo trân trọng báo cáo./.

Bộ Giáo dục và Đào tạo