Gửi thông tin hỏi đáp

Trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới sau kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV

08/03/2019 In bài viết

Hiện nay, giáo viên đã giảng dạy tại các trường công lập được điều động sang giảng dạy tại các trường THPT bán công khi nghỉ hưu không được hưởng trợ cấp đối với nhà giáo theo quy định tại Điều 2 của Quyết định số 52/2013/QĐ-TTg ngày 30 tháng 08 năm 2013 về quy định chế độ trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu, cử tri đã kiến nghị nhiều lần nhưng vẫn chưa được giải quyết. Vì vậy, cử tri tiếp tục đề nghị sớm có quyết định để những giáo viên thuộc trường hợp nêu trên đỡ thiệt thòi

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Bình

Thực hiện Nghị quyết số 21/2011/QH13 ngày 26/11/2011 của kỳ họp thứ 2 của Quốc hội khóa XIII, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 52/2013/QĐ-TTg ngày 30/8/2013 quy định chế độ trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng phụ cấp thâm niên trong lương hưu. Bộ Giáo dục và Đào tạo đã phối hợp với Bảo hiểm xã hội Việt Nam tuyên truyền, phổ biến rộng rãi chính sách, các cơ quan Bảo hiểm xã hội tại các địa phương đã hướng dẫn các đối tượng hoàn thiện hồ sơ và giải quyết, chi trả đầy đủ, kịp thời đối với những người đủ điều kiện.

Sau 5 năm thực hiện, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã phối hợp với Bảo hiểm xã hội Việt Nam, các Bộ, ngành liên quan tổ chức tổng kết công tác thực hiện Quyết định số 52/2013/QĐ-TTg  và có văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ đề xuất văn bản thay thế Quyết định số 52/2013/QĐ-TTg (Báo cáo số 971/BC-BGDĐT ngày 09/10/2018). Văn phòng Chính phủ đã có Công văn số 10605/VPCP-KGVX ngày 01/11/2018 truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ đồng ý việc xây dựng văn bản thay thế Quyết định số 52/2013/QĐ-TTg ngày 30/8/2013 quy định chế độ trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng phụ cấp thâm niên trong lương hưu. Hiện nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo đang triển khai thực hiện.

Bộ GDĐT