Gửi thông tin hỏi đáp

Nghiên cứu bổ sung chế độ đặc thù đối với các thầy, cô giáo tình nguyện hoặc điều động lên miền núi sau 03 hoặc 05 năm được luân chuyển về xuôi.

08/03/2019 In bài viết

Cử tri đề nghị bộ, ngành nghiên cứu bổ sung chế độ đặc thù đối với các thầy, cô giáo tình nguyện hoặc điều động lên miền núi sau 03 hoặc 05 năm được luân chuyển về xuôi, có sự kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc bố trí luân chuyển đảm bảo sự minh bạch, công bằng 

Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội

Bộ Giáo dục và Đào tạo trân trọng cảm ơn ý kiến của cử tri vì sự quan tâm đối với đội ngũ nhà giáo công tác ở vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn.

Về vấn đề cử tri nêu đã được quy định cụ thể tại Nghị định số 61/2006/NĐ-CP ngày 20/6/2006,  Nghị định số số 19/2013/NĐ-CP ngày 23/02/2013 của Chính phủ, Thông tư liên tịch số 06/2007/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC ngày 27/3/2007 và Thông tư liên tịch số 35/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC ngày 19/9/2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính.

Theo phân cấp quản lý viên chức hiện nay thì việc “điều động”, “thuyên chuyển”, “tiếp nhận” nhà giáo thuộc thẩm quyền Uỷ ban nhân dân các cấp (đối với giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở thuộc cấp huyện; giáo viên trung học phổ thông… thuộc cấp tỉnh).

Với thực tế này, tới đây Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ có văn bản đề nghị các địa phương khi xem xét thuyên chuyển, điều động, tiếp nhận giáo viên cần ưu tiên đối với những giáo viên đã có thời gian công tác ở miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn.

Bộ GDĐT