• 5410/BGDĐT-QLCL
  Về việc tập huấn công tác quản lý văn bằng, chứng chỉ
 • 5392/BGDĐT-NGCBQLGD
  Về việc bổ nhiệm, xếp lương giáo viên mầm non, phổ thông theo TCCDNN
 • 4388/QĐ-BGDĐT
  Quyết định Cấp phép hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục đối với Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục Sài Gòn
  • 06/VBHN-BGDĐT
   Văn bản hợp nhất Quyết định Ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại học viên theo học Chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học cơ sở và cấp trung học phổ thông
  • 5249/BGDĐT-TĐKT
   Về việc Hướng dẫn tổ chức hoạt động và bình xét thi đua khối các Sở Giáo dục và Đào tạo
  • 31/2021/TT-BGDĐT
   Thông tư Quy định tiêu chuẩn, điều kiện thi hoặc xét thăng hạng; nội dung, hình thức và việc xác định người trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các trường cao đẳng sư phạm và cơ sở giáo dục đại học công lập