• 5410/BGDĐT-QLCL
  Về việc tập huấn công tác quản lý văn bằng, chứng chỉ
 • 31/2021/TT-BGDĐT
  Thông tư Quy định tiêu chuẩn, điều kiện thi hoặc xét thăng hạng; nội dung, hình thức và việc xác định người trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các trường cao đẳng sư phạm và cơ sở giáo dục đại học công lập
 • 5069/BGDĐT-GDTC
  Về việc tăng cường công tác bảo đảm an toàn trường học
  • 4994/BGDĐT-GDCTHSSV
   Về việc Hưởng ứng Cuộc thi trắc nghiệm “Chung tay phòng, chống dịch COVID-19” trên mạng xã hội VCNet
  • 1177/CĐ-BGDĐT
   Công điện gửi Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh, thành phố từ Quảng Trị đến Bình Thuận và khu vực Tây Nguyên về ứng phó với áp thấp nhiệt đời
  • 1176/KH-BGDĐT
   Kế hoạch triển khai phong trào thi đua đặc biệt “Toàn ngành Giáo dục đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học”