• 1231/BGDĐT-GDTX
  Về việc thực hiện các mục tiêu của Đề án "Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020"
 • 229/TB-BGDĐT
  Thông báo Công nhận kết quả trúng tuyển kỳ thi tuyển công chức năm 2019 về các đơn vị thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo
 • 227/KH-BGDĐT
  Kế hoạch Kiểm tra công tác phát triển đội ngũ cán bộ, cán bộ, giảng viên tại các cơ sở giáo dục đại học có ngành, khoa sư phạm
  • 937/QĐ-BGDĐT
   Quyết định Về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Phát triển giáo dục và đào tạo phía Nam trực thuộc Văn phòng
  • 931/QĐ-BGDĐT
   Quyết định Về việc công nhận kết quả trúng tuyển công chức về các đơn vị thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2019
  • 1189/BGDĐT-GDTC
   Về việc thực hiện Ngày "Toàn dân hiến máu tình nguyện - 07/4/2020"

  Chế độ chính sách đối với giáo viên

  Cử tri cho rằng chế độ chính sách đối với giáo viên còn nhiều bất cập; (1) số lượng đội ngũ giáo viên, còn thừa thiếu cục bộ ở các khối học; mức lương giáo viên thấp, nhất là giáo viên bậc học mầm non; (2) cơ sở vật chất, trang thiết bị trường học ở một số địa phương còn nhiều khó khăn. Đề nghị Nhà nước quan tâm, có chính sách phù hợp; (3) cử tri cũng đề nghị nghiên cứu sửa đổi nâng định mức chi cho sự nghiệp giáo dục