• 1809/BGDĐT-NGCBQLGD
  Về việc tổ chức thi thăng hạng CDNN giảng viên cao cấp (hạng I) năm 2020
 • 1808/BGDĐT-NGCBQLGD
  Về việc tổ chức thi thăng hạng CDNN giảng viên chính (hạng II) năm 2020
 • 1807/BGDĐT-NHCBQLGD
  Về việc tổ chức thăng hạng CDNN giảng viên chính (hạng III) năm 2020
  • 12/2020/TT-BGDĐT
   Thông tư Hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương
  • 1758/BGDĐT-GDTC
   Về việc tăng cường thực thi Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá và hưởng ứng Tuần lễ quốc gia không thuốc lá 25-31/5/2020
  • 11/2020/TT-BGDĐT
   Thông tư Hướng dẫn thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ sở giáo dục công lập

  Đề xuất đảm bảo cơ sở vật chất thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới

  Đề nghị Nhà nước quan tâm và hỗ trợ hơn nữa đầu tư kinh phí để xây dựng, cải tạo, nâng cấp các phòng học, nhà học bộ môn, nhà hiệu bộ, nhà đa năng... đã xuống cấp để đảm bảo tốt việc học tập và sinh hoạt của học sinh đồng thời đạt tiêu chí theo Điều 14 Thông tư 18/2018/TT-BGDĐT về trường đạt chuẩn Quốc gia và đảm bảo cơ sở vật chất thực hiện chương trình giáo dục phổ thông năm 2018