• 5219/BGDĐT-TTr
  Về việc hoãn tổ chức Hội nghị khu vực phía Nam và thực hiện phòng dịch Covid-19 tại Hội nghị phía Bắc
 • 4026/QĐ-BGDĐT
  Quyết định Công nhận kết quả xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên từ hạng II lên hạng I năm 2020
 • 46/2020/TT-BGDĐT
  Thông tư Ban hành Chương trình môn Giáo dục quốc phòng và an ninh cấp trung học phổ thông
  • 3810/QĐ-BGDĐT
   Quyết định về việc phê duyệt Danh mục đề tài khoa học và công nghệ bộ thực hiện từ năm 2021 thuộc Chương trình phát triển Toán học
  • 3811/QĐ-BGDĐT
   Quyết định về việc phê duyệt Danh mục đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ thực hiện từ năm 2021 thuộc Chương trình phát triển Vật lý
  • 3812/QĐ-BGDĐT
   Quyết định về việc phê duyệt Danh mục đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ đặt hàng thực hiện từ năm 2021 thuộc Chương trình phát triển Khoa học cơ bản trong lĩnh vực Hóa học, Khoa học sự sống, Khoa học trái đất và Khoa học biển giai đoạn 2017-2025

  Đề xuất về giáo dục đào tạo

  Cử tri đề nghị Chính phủ, ngành Giáo dục tiếp tục có những giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo, chú trọng đến việc đổi mới chương trình giáo dục, quản lý chặt chẽ về giá sách giáo khoa trong năm học 2020-2021 ở các địa phương tránh tình trạng lợi dụng để tăng giá; đồng thời chỉ đạo các cơ quan chức năng tăng cường thanh tra, kiểm tra trong công tác giáo dục - đào tạo nhằm khắc phục bệnh thành tích, tình trạng nâng điểm trong thi cử, nâng điểm cho học sinh học thêm,...