• 156/BGDĐT-GDCTHSSV
  Về việc triển khai Chương trình "Điều ước cho em"
 • 14/KHCNMT
  Về việc đăng tải thông tin về Giải thưởng Hồ Chí Minh và giải thưởng Nhà nước
 • 4871/QĐ-BGDĐT
  Quyết định Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
  • 1697/TB-BGDĐT
   Thông báo Kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ tại Hội nghị sơ kết công tác kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và thường xuyên giai đoạn 2015-2020
  • 4774/QĐ-BGDĐT
   Quyết định công nhận kết quả xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên từ hạng III lên hạng II năm 2020
  • 1684/TB-BGDĐT
   Thông báo Kết luận của Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn tại Hội nghị tổng kết công tác đảm bảo và kiểm định chất lượng giáo dục đại học, cao đẳng sư phạm giai đoạn 2011-2020

  Đề xuất về giáo dục đào tạo

  Cử tri đề nghị Chính phủ, ngành Giáo dục tiếp tục có những giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo, chú trọng đến việc đổi mới chương trình giáo dục, quản lý chặt chẽ về giá sách giáo khoa trong năm học 2020-2021 ở các địa phương tránh tình trạng lợi dụng để tăng giá; đồng thời chỉ đạo các cơ quan chức năng tăng cường thanh tra, kiểm tra trong công tác giáo dục - đào tạo nhằm khắc phục bệnh thành tích, tình trạng nâng điểm trong thi cử, nâng điểm cho học sinh học thêm,...