• 1758/BGDĐT-GDTC
  Về việc tăng cường thực thi Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá và hưởng ứng Tuần lễ quốc gia không thuốc lá 25-31/5/2020
 • 11/2020/TT-BGDĐT
  Thông tư Hướng dẫn thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ sở giáo dục công lập
 • 1726/BGDĐT-KHCNMT
  Về việc xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2021-2023 từ nguồn kinh phí sự nghiệp BVMT
  • 1715/BGDĐT-GDTC
   Về việc tăng cường các giải pháp phòng, chống tai nạn đuối nước dịp hè năm 2020
  • 1713/BGDĐT-GDCTHSSV
   Về việc tăng cường triển khai công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong học sinh phổ thông
  • 1709/BGDĐT-GDDT
   Về việc thực hiện chính sách đối với trẻ em, học sinh ở vùng có điều kiện KT-XH đặc biệt khó khăn học kỳ II năm học 2019-2020

  Đề xuất đảm bảo cơ sở vật chất thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới

  Đề nghị Nhà nước quan tâm và hỗ trợ hơn nữa đầu tư kinh phí để xây dựng, cải tạo, nâng cấp các phòng học, nhà học bộ môn, nhà hiệu bộ, nhà đa năng... đã xuống cấp để đảm bảo tốt việc học tập và sinh hoạt của học sinh đồng thời đạt tiêu chí theo Điều 14 Thông tư 18/2018/TT-BGDĐT về trường đạt chuẩn Quốc gia và đảm bảo cơ sở vật chất thực hiện chương trình giáo dục phổ thông năm 2018