• 519/QĐ-BGDĐT
  Quyết định về việc công bố các Danh mục văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo hết hiệu lực năm 2019
 • 106/TB-BGDĐT
  Thông báo về việc tổ chức thẩm định sách giáo khoa lớp 1
 • 516/QĐ-BGDĐT
  Quyết định về việc phân công nhiệm vụ của Bộ trưởng và các Thứ trưởng
  • 501/QĐ-BGDĐT
   Quyết định Ban hành Quy định kỹ thuật về dữ liệu của hệ thống cơ sở dữ liệu ngành về giáo dục đại học
  • 94/KH-BGDĐT
   Kế hoạch Tổ chức xét tặng Giải thưởng "Sinh viên nghiên cứu khoa học" năm 2020
  • 445/BGDĐT-VP
   Về việc đôn đốc nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý 2020

  Chế độ chính sách đối với giáo viên

  Cử tri cho rằng chế độ chính sách đối với giáo viên còn nhiều bất cập; (1) số lượng đội ngũ giáo viên, còn thừa thiếu cục bộ ở các khối học; mức lương giáo viên thấp, nhất là giáo viên bậc học mầm non; (2) cơ sở vật chất, trang thiết bị trường học ở một số địa phương còn nhiều khó khăn. Đề nghị Nhà nước quan tâm, có chính sách phù hợp; (3) cử tri cũng đề nghị nghiên cứu sửa đổi nâng định mức chi cho sự nghiệp giáo dục