• 1800/BGDĐT-QLCL
  Về việc tăng cường công tác quản lý văn bằng, chứng chỉ
 • 02/VBHN-BGDĐT
  Văn bản hợp nhất Thông tư Ban hành Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông
 • 1775/BGDĐT-QLCL
  Về việc miễn thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT và xét tuyển thẳng vào đại học, cao đẳng năm 2021
  • 1743/BGDĐT-GDTC
   Về việc tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống COVID-19
  • 1686/BGDĐT-KHCNMT
   Về việc báo cáo tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ KHCN và đề xuất kế hoạch KHCN năm 2022
  • 13/2021/TT-BGDĐT
   Thông tư Quy định về điều kiện, trình tự, thủ tục, thẩm quyền, công nhận văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp để sử dụng tại Việt Nam