• 715/BGDĐT-GDTrH
  Về việc thực hiện tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024-2025
 • 616/QĐ-BGDĐT
  Quyết định về việc phân công nhiệm vụ của Bộ trưởng và các Thứ trưởng
 • 654/BGDĐT-KHCNMT
  Về việc Tổ chức Giải thưởng Khoa học và Công nghệ dành cho sinh viên trong các cơ sở GDĐH năm 2024
  • 653/BGDĐT-KHCNMT
   Về việc Hướng dẫn tổ chức xét tặng Giải thưởng KHCN dành cho giảng viên trẻ trong các cơ sở giáo dục đại học năm 2024
  • 165/TB-BGDĐT
   Thông báo tuyển sinh đi học tại Liên bang Nga năm 2024
  • 629/BGDĐT-GDTrH
   Về việc tiếp tục tổ chức việc trồng cây trong ngành Giáo dục