• 654/BGDĐT-KHCNMT
  Về việc Tổ chức Giải thưởng Khoa học và Công nghệ dành cho sinh viên trong các cơ sở GDĐH năm 2024
 • 653/BGDĐT-KHCNMT
  Về việc Hướng dẫn tổ chức xét tặng Giải thưởng KHCN dành cho giảng viên trẻ trong các cơ sở giáo dục đại học năm 2024
 • 165/TB-BGDĐT
  Thông báo tuyển sinh đi học tại Liên bang Nga năm 2024
  • 629/BGDĐT-GDTrH
   Về việc tiếp tục tổ chức việc trồng cây trong ngành Giáo dục
  • 534/QĐ-BGDĐT
   Quyết định Phê duyệt liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ tiếng Pháp DELF, DALF giữa Viện Pháp tại Việt Nam, Viện Trao đổi Văn hóa với Pháp và Tổ chức Giáo dục quốc tế Pháp
  • 533/QĐ-BGDĐT
   Quyết định Phê duyệt liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ tiếng Anh IELTS giữa Công ty TNHH British Council (Việt Nam), Công ty cổ phần giáo dục liên kết Đại Tây Dương và Hội đồng Anh (Vương quốc Anh)