• 1800/BGDĐT-QLCL
  Về việc tăng cường công tác quản lý văn bằng, chứng chỉ
 • 02/VBHN-BGDĐT
  Văn bản hợp nhất Thông tư Ban hành Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông
 • 1450/QĐ-BGDĐT
  Kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19
  • 1775/BGDĐT-QLCL
   Về việc miễn thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT và xét tuyển thẳng vào đại học, cao đẳng năm 2021
  • 1743/BGDĐT-GDTC
   Về việc tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống COVID-19
  • 1686/BGDĐT-KHCNMT
   Về việc báo cáo tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ KHCN và đề xuất kế hoạch KHCN năm 2022