• 2727/QĐ-BGDĐT
  Quyết định về việc phân công nhiệm vụ của Bộ trưởng và các Thứ trưởng
 • 3747/BGDĐT-PC
  Về việc hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2020-2020 về công tác pháp chế
 • 3733/BGDĐT-TTr
  Về việc hướng dẫn thanh tra/kiểm tra công tác tuyển sinh trình độ Đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non năm 2020
  • 819/KH-BGDĐT
   Kế hoạch Tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011-2020 trong ngành Giáo dục
  • 3674/BGDĐT-GDQPAN
   Về việc triệu tập Lớp tập huấn cán bộ quản lý, giáo viên, giảng viên giáo dục quốc phòng và an ninh; tập huấn ứng dụng CNTT trong giảng dạy GDQPAN năm 2020
  • 3661/BGDĐT-GDTC
   Về việc khảo sát, thu thập dữ liệu xây dựng Đề án phát triển Bóng đá phong trào Việt Nam

  Kiến nghị về giáo dục đào tạo

  Cử tri và Nhân dân ghi nhận nỗ lực và cố gắng của ngành giáo dục trong thời gian qua, đồng tình và ủng hộ chủ trương của Bộ Giáo dục và Đào tạo cho học sinh, sinh viên nghỉ học để phòng chống dịch bệnh, triển khai dạy học qua internet, trên truyền hình, tăng cường mối liên hệ giữa gia đình và nhà trường trong việc tổ chức, hỗ trợ học sinh, sinh viên học tập. Bên cạnh đó, cử tri và Nhân dân còn băn khoăn về hiệu quả của việc giảng dạy trực tuyến, nhất là ở những nơi điều kiện kinh tế khó khăn; nhiều phụ huynh lo lắng việc học sinh, sinh viên nghỉ học dài ngày ảnh hưởng đến kế hoạch, chương trình, nội dung kiến thức học tập. Cử tri đề nghị ngành giáo dục cần có những phương án phù hợp để đảm bảo việc học và thi của học sinh sau thời gian nghỉ học do dịch bệnh; có cử tri đề nghị cần nghiên cứu giảm học phí đối với các học sinh có gia đình bị ảnh hưởng trong giai đoạn ứng phó với dịch Covid-19.