• 931/QĐ-BGDĐT
  Quyết định Về việc công nhận kết quả trúng tuyển công chức về các đơn vị thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2019
 • 1175/BGDĐT-GDTX
  Về việc hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học học kỳ II năm học 2019-2020 tại các cơ sở thực hiện chương trình giáo dục thường xuyên
 • 903/QĐ-BGDĐT
  Quyết định Ban hành Quy chế văn hóa công sở cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo
  • 900/QĐ-BGDĐT
   Quyết định về việc công khai quyết toán ngân sách năm 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
  • 919/QĐ-BGDĐT
   Quyết định về việc công nhận kết quả thi vòng 2 kỳ thi tuyển công chức về các đơn vị thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2019
  • 1142/BGDĐT-KHCNMT
   Về việc hướng dẫn đánh giá tình hình thực hiện hoạt động KH&CN 5 năm 2016-2020, xây dựng khung kế hoạch KH&CN 5 năm 2021-2025 và kế hoạch KH&CN năm 2021

  Chế độ chính sách đối với giáo viên

  Cử tri cho rằng chế độ chính sách đối với giáo viên còn nhiều bất cập; (1) số lượng đội ngũ giáo viên, còn thừa thiếu cục bộ ở các khối học; mức lương giáo viên thấp, nhất là giáo viên bậc học mầm non; (2) cơ sở vật chất, trang thiết bị trường học ở một số địa phương còn nhiều khó khăn. Đề nghị Nhà nước quan tâm, có chính sách phù hợp; (3) cử tri cũng đề nghị nghiên cứu sửa đổi nâng định mức chi cho sự nghiệp giáo dục