• 445/BGDĐT-VP
  Về việc đôn đốc nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý 2020
 • 420/BGDĐT-GDĐH
  Về việc bãi bỏ Công văn số 1761/BGDĐT-GDĐH ngày 15/4/2015
 • 419/BGDĐT-GDĐH
  Về việc bãi bỏ Công văn số 4348/BGDĐT-GDĐH ngày 28/6/2015
  • 411/QĐ-BGDĐT
   Quyết định Giao nhiệm vụ bồi dưỡng, đánh giá và cấp chứng chỉ tiếng Việt cho người nước ngoài
  • 03/2020/TT-BGDĐT
   Thông tư Quy định chi tiết hướng dẫn về tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích công trình sự nghiệp thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo
  • 336/BGDĐT-GDĐH
   Về việc tham dự Hội nghị tổng kết tuyển sinh năm 2019, triển khai công tác tuyển sinh 2020 đối với ĐH, CĐ ngành GDMN

  Chế độ chính sách đối với giáo viên

  Cử tri cho rằng chế độ chính sách đối với giáo viên còn nhiều bất cập; (1) số lượng đội ngũ giáo viên, còn thừa thiếu cục bộ ở các khối học; mức lương giáo viên thấp, nhất là giáo viên bậc học mầm non; (2) cơ sở vật chất, trang thiết bị trường học ở một số địa phương còn nhiều khó khăn. Đề nghị Nhà nước quan tâm, có chính sách phù hợp; (3) cử tri cũng đề nghị nghiên cứu sửa đổi nâng định mức chi cho sự nghiệp giáo dục