• 3026/BGDĐT-QLCL
  Về việc Hướng dẫn tổ chức đợt 2 Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021
 • 2386/QĐ-BGDĐT
  Quyết định Ban hành Thể lệ Cuộc thi "Học sinh sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp" năm 2021 (SV_STARTUP-2021)
 • 660/KH-BGDĐT
  Kế hoạch triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
  • 2921/BGDĐT-GDĐH
   Về việc triển khai phương thức giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu đào tạo giáo viên theo nhu cầu xã hội quy định tại Nghị định số 116/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ
  • 2909/BGDĐT-TTr
   Về việc Hướng dẫn thanh tra/kiểm tra công tác tuyển sinh trình độ ĐH; tuyển sinh trình độ CĐ ngành Giáo dục Mầm non 2021
  • 2310/QĐ-BGDĐT
   Quyết định về việc phê duyệt Danh mục nhiệm vụ bảo vệ môi trường của Bộ Giáo dục và Đào tạo thực hiện từ năm 2022