• 5599/BGDĐT-KHCNMT
  Về việc Công bố danh sách đề tài được lựa chọn vào vòng chung khảo Giải thưởng KH&CN dành cho sinh viên trong CSGDĐH năm 2021
 • 34/2021/TT-BGDĐT
  Thông tư Quy định tiêu chuẩn, điều kiện thi hoặc xét thăng hạng; nội dung, hình thức và việc xác định người trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập
 • 1254/KH-BGDĐT
  Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động quốc gia vì trẻ em giai đoạn 2021-2030 của ngành Giáo dục
  • 5410/BGDĐT-QLCL
   Về việc tập huấn công tác quản lý văn bằng, chứng chỉ
  • 5392/BGDĐT-NGCBQLGD
   Về việc bổ nhiệm, xếp lương giáo viên mầm non, phổ thông theo TCCDNN
  • 32/2021/TT-BGDĐT
   Thông tư Hướng dẫn thực hiện một số điều Nghị định số 82/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2010 của Chính phủ quy định việc dạy và học tiếng nói, chữ viết của dân tộc thiểu số trong các cơ sở giáo dục phổ thông và trung tâm giáo dục thường xuyên