• 4764/BGDĐT-GDCTHSSV
  Về việc triển khai "Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông" tại Việt Nam năm 2019
 • 4729/BGDĐT-KHCNMT
  Về việc hướng dẫn đề cương, kế hoạch chi tiết các hoạt động tuyên truyền hưởng ứng Ngày môi trường thế giới, Tháng hành động vì môi trường
 • 4728/BGDĐT-KHCNMT
  Về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ bảo vệ môi trường thực hiện từ năm 2020
  • 3816/QĐ-BGDĐT
   Quyết định về việc phê duyệt Danh mục nhiệm vụ bảo vệ môi trường để đưa ra tuyển chọn thực hiện từ năm 2020
  • 1117/KH-BGDĐT
   Kế hoạch thực hiện Đề án "Vận động nguồn lực xã hội hỗ trợ trẻ em các xã đặc biệt khó khăn thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2019-2025" của ngành Giáo dục
  • 4626/BGDĐT-KHCNMT
   V/v thông báo kết quả tuyển chọn và hướng dẫn hoàn thiện thuyết minh Chương trình khoa học và công nghệ cấp Bộ thực hiện từ năm 2020 và đề xuất đề tài thuộc Chương trình.

  Chế độ chính sách đối với giáo viên

  Cử tri cho rằng chế độ chính sách đối với giáo viên còn nhiều bất cập; (1) số lượng đội ngũ giáo viên, còn thừa thiếu cục bộ ở các khối học; mức lương giáo viên thấp, nhất là giáo viên bậc học mầm non; (2) cơ sở vật chất, trang thiết bị trường học ở một số địa phương còn nhiều khó khăn. Đề nghị Nhà nước quan tâm, có chính sách phù hợp; (3) cử tri cũng đề nghị nghiên cứu sửa đổi nâng định mức chi cho sự nghiệp giáo dục