• 6088 /BGDĐT-CSVC
  V/v rà soát thực trạng, nhu cầu đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị trường học và công tác dồn ghép các điểm trường lẻ của cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông.
 • 64/BGDĐT-CSVC
  V/v: cải tạo và bảo trì cơ sở vật chất trường học đảm bảo an toàn cho học sinh
 • 29/2017/TT-BGDĐT
  Thông tư Ban hành quy chế xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập
  • 5844/BGDĐT-GDTC
   V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh mùa đông xuân
  • 6129/BGDĐT-HĐTTH
   Về việc triệu tập viên chức dự thi thăng hạng CDNN giảng viên cao cấp (hạng I)
  • 6132 /BGDĐT-VP
   V/v Báo cáo thống kê năm học 2017 - 2018.