• 589/BGDĐT-VP
  Về việc thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính Phủ
 • O1 /2018/TT-BGDĐT
  Thông tư ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiếu môn học giáo dục quốc phòng và an ninh trong các trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phô thông và trường phổ thông có nhiều cấp học (có cấp trung học phố thông), trung cấp sư phạm, cao đẳng sư phạm và cơ sở giáo dục đại học.
 • 6088 /BGDĐT-CSVC
  V/v rà soát thực trạng, nhu cầu đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị trường học và công tác dồn ghép các điểm trường lẻ của cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông.
  • 64/BGDĐT-CSVC
   V/v: cải tạo và bảo trì cơ sở vật chất trường học đảm bảo an toàn cho học sinh
  • 29/2017/TT-BGDĐT
   Thông tư Ban hành quy chế xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập
  • 5844/BGDĐT-GDTC
   V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh mùa đông xuân