• 643/TB-BGDĐT
  Thông báo tuyển sinh đi học tại Liên bang Nga theo diện xử lý nợ năm 2019
 • 3125/BGDĐT-NGCBQLGD
  Về việc tổ chức thăng hạng CDNN giáo viên mầm non, phổ thông công lập
 • 3124/BGDĐT-NGCBQLGD
  Về việc tổ chức thăng hạng CDNN giáo viên mầm non, phổ thông công lập và dự bị đại học năm 2019
  • 3098/BGDĐT-GDTC
   Về việc đánh giá 10 năm thi hành Luật hoạt động Chữ thập đỏ
  • 626/TB-BGDĐT
   Thông báo kết luận của Hội đồng xác định tiêu chí đảm bảo chất lượng đầu vào tuyển sinh trình độ đại học hệ chính quy năm 2019 đối với nhóm ngành sức khỏe có cấp chứng chỉ hành nghề
  • 3063/BGDĐT-GDCTHSSV
   Về việc triển khai các hoạt động kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ

  Chế độ chính sách đối với giáo viên

  Cử tri cho rằng chế độ chính sách đối với giáo viên còn nhiều bất cập; (1) số lượng đội ngũ giáo viên, còn thừa thiếu cục bộ ở các khối học; mức lương giáo viên thấp, nhất là giáo viên bậc học mầm non; (2) cơ sở vật chất, trang thiết bị trường học ở một số địa phương còn nhiều khó khăn. Đề nghị Nhà nước quan tâm, có chính sách phù hợp; (3) cử tri cũng đề nghị nghiên cứu sửa đổi nâng định mức chi cho sự nghiệp giáo dục