• 1977/BGDĐT-GDTC
  Về việc tăng cường phòng, chống đuối nước trẻ em, học sinh hè năm 2021
 • 1952/BGDĐT-TTr
  Hướng dẫn thanh tra, kiểm tra Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021
 • 1800/BGDĐT-QLCL
  Về việc tăng cường công tác quản lý văn bằng, chứng chỉ
  • 02/VBHN-BGDĐT
   Văn bản hợp nhất Thông tư Ban hành Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông
  • 1450/QĐ-BGDĐT
   Kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19
  • 1775/BGDĐT-QLCL
   Về việc miễn thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT và xét tuyển thẳng vào đại học, cao đẳng năm 2021