• 4295/BGDĐT-TĐKT
  Về việc hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng khối các Sở Giáo dục và Đào tạo năm học 2020-2021
 • 1067/TB-BGDĐT
  Thông báo về việc lùi thời gian tổ chức Giải Bơi học sinh phổ thông toàn quốc năm 2020
 • 1051/TB-BGDĐT
  Thông báo về việc tổ chức thẩm định sách giáo khoa Tiếng dân tộc lớp 1
  • 39/2020/TT-BGDĐT
   Thông tư Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo từ xa trình độ đại học
  • 4003/BGDĐT-CNTT
   Về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2020-2021
  • 38/2020/TT-BGDĐT
   Thông tư quy định về liên kết đào tạo với nước ngoài trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ theo hình thức trực tuyến và hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến

  Đề xuất về giáo dục đào tạo

  Cử tri đề nghị Chính phủ, ngành Giáo dục tiếp tục có những giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo, chú trọng đến việc đổi mới chương trình giáo dục, quản lý chặt chẽ về giá sách giáo khoa trong năm học 2020-2021 ở các địa phương tránh tình trạng lợi dụng để tăng giá; đồng thời chỉ đạo các cơ quan chức năng tăng cường thanh tra, kiểm tra trong công tác giáo dục - đào tạo nhằm khắc phục bệnh thành tích, tình trạng nâng điểm trong thi cử, nâng điểm cho học sinh học thêm,...