• 4383/BGDĐT-QLCL
  Về việc hướng dẫn nhiệm vụ quản lý chất lượng chất lượng năm học 2020-2021
 • 4295/BGDĐT-TĐKT
  Về việc hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng khối các Sở Giáo dục và Đào tạo năm học 2020-2021
 • 1067/TB-BGDĐT
  Thông báo về việc lùi thời gian tổ chức Giải Bơi học sinh phổ thông toàn quốc năm 2020
  • 1051/TB-BGDĐT
   Thông báo về việc tổ chức thẩm định sách giáo khoa Tiếng dân tộc lớp 1
  • 39/2020/TT-BGDĐT
   Thông tư Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo từ xa trình độ đại học
  • 4003/BGDĐT-CNTT
   Về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2020-2021

  Đề xuất về giáo dục đào tạo

  Cử tri đề nghị Chính phủ, ngành Giáo dục tiếp tục có những giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo, chú trọng đến việc đổi mới chương trình giáo dục, quản lý chặt chẽ về giá sách giáo khoa trong năm học 2020-2021 ở các địa phương tránh tình trạng lợi dụng để tăng giá; đồng thời chỉ đạo các cơ quan chức năng tăng cường thanh tra, kiểm tra trong công tác giáo dục - đào tạo nhằm khắc phục bệnh thành tích, tình trạng nâng điểm trong thi cử, nâng điểm cho học sinh học thêm,...