• 417/KH-BGDĐT
  Kế hoạch Tăng cường công tác giáo dục an toàn giao thông trong trường học giai đoạn 2019-2021
 • 1328/QĐ-BGDĐT
  Quyết định Về việc ban hành Thể lệ Cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2019
 • 1960/BGDĐT-TTr
  Về việc Hướng dẫn thanh tra, kiểm tra kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2019
  • 1884/BGDĐT-KHCNMT
   Về việc đề cử ứng viên tham gia Giải thưởng KH ASEAN-US dành cho phụ nữ năm 2019
  • 03/VBHN-BGDĐT
   Văn bản hợp nhất: Thông tư Ban hành Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông
  • 1840/BGDĐT-QLCL
   Về việc miễn thi Kỳ thi THPT quốc gia và xét tuyển thẳng vào đại học, cao đẳng năm 2019

  Chế độ chính sách đối với giáo viên

  Cử tri cho rằng chế độ chính sách đối với giáo viên còn nhiều bất cập; (1) số lượng đội ngũ giáo viên, còn thừa thiếu cục bộ ở các khối học; mức lương giáo viên thấp, nhất là giáo viên bậc học mầm non; (2) cơ sở vật chất, trang thiết bị trường học ở một số địa phương còn nhiều khó khăn. Đề nghị Nhà nước quan tâm, có chính sách phù hợp; (3) cử tri cũng đề nghị nghiên cứu sửa đổi nâng định mức chi cho sự nghiệp giáo dục