• 1175/BGDĐT-GDTX
  Về việc hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học học kỳ II năm học 2019-2020 tại các cơ sở thực hiện chương trình giáo dục thường xuyên
 • 903/QĐ-BGDĐT
  Quyết định Ban hành Quy chế văn hóa công sở cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo
 • 900/QĐ-BGDĐT
  Quyết định về việc công khai quyết toán ngân sách năm 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
  • 919/QĐ-BGDĐT
   Quyết định về việc công nhận kết quả thi vòng 2 kỳ thi tuyển công chức về các đơn vị thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2019
  • 1142/BGDĐT-KHCNMT
   Về việc hướng dẫn đánh giá tình hình thực hiện hoạt động KH&CN 5 năm 2016-2020, xây dựng khung kế hoạch KH&CN 5 năm 2021-2025 và kế hoạch KH&CN năm 2021
  • 1118 /BGDĐT-GDCTHSSV
   Về việc tổ chức hưởng ứng Cuộc thi tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng

  Chế độ chính sách đối với giáo viên

  Cử tri cho rằng chế độ chính sách đối với giáo viên còn nhiều bất cập; (1) số lượng đội ngũ giáo viên, còn thừa thiếu cục bộ ở các khối học; mức lương giáo viên thấp, nhất là giáo viên bậc học mầm non; (2) cơ sở vật chất, trang thiết bị trường học ở một số địa phương còn nhiều khó khăn. Đề nghị Nhà nước quan tâm, có chính sách phù hợp; (3) cử tri cũng đề nghị nghiên cứu sửa đổi nâng định mức chi cho sự nghiệp giáo dục