• 229/TB-BGDĐT
  Thông báo Công nhận kết quả trúng tuyển kỳ thi tuyển công chức năm 2019 về các đơn vị thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo
 • 227/KH-BGDĐT
  Kế hoạch Kiểm tra công tác phát triển đội ngũ cán bộ, cán bộ, giảng viên tại các cơ sở giáo dục đại học có ngành, khoa sư phạm
 • 937/QĐ-BGDĐT
  Quyết định Về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Phát triển giáo dục và đào tạo phía Nam trực thuộc Văn phòng
  • 931/QĐ-BGDĐT
   Quyết định Về việc công nhận kết quả trúng tuyển công chức về các đơn vị thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2019
  • 1189/BGDĐT-GDTC
   Về việc thực hiện Ngày "Toàn dân hiến máu tình nguyện - 07/4/2020"
  • 1175/BGDĐT-GDTX
   Về việc hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học học kỳ II năm học 2019-2020 tại các cơ sở thực hiện chương trình giáo dục thường xuyên

  Chế độ chính sách đối với giáo viên

  Cử tri cho rằng chế độ chính sách đối với giáo viên còn nhiều bất cập; (1) số lượng đội ngũ giáo viên, còn thừa thiếu cục bộ ở các khối học; mức lương giáo viên thấp, nhất là giáo viên bậc học mầm non; (2) cơ sở vật chất, trang thiết bị trường học ở một số địa phương còn nhiều khó khăn. Đề nghị Nhà nước quan tâm, có chính sách phù hợp; (3) cử tri cũng đề nghị nghiên cứu sửa đổi nâng định mức chi cho sự nghiệp giáo dục