• 861/BGDĐT-KHCNMT
  Về việc Tổ chức kỷ niệm Ngày KH&CN Việt Nam năm 2024 và 65 năm ngày thành lập Bộ KHCN
 • 863/BGDĐT-KHCNMT
  Về việc Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thế giới, Ngày Khí tượng thế giới và Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2024
 • 670/QĐ-BGDĐT
  Quyết định Ban hành Thể lệ Cuộc thi "Vẽ tranh của thiếu niên, nhi đồng về Chiến thắng Điện Biên Phủ và hình ảnh Điện Biên Phủ hôm nay"
  • 671/QĐ-BGDĐT
   Quyết định về việc Thành lập Ban Tổ chức và Tổ thư ký giúp việc Ban Tổ chức Cuộc thi "Vẽ tranh của thiếu niên, nhi đồng về Chiến thắng Điện Biên Phủ và hình ảnh Điện Biên Phủ hôm nay"
  • 815/BGDĐT-GDCTHSSV
   Về việc Tổ chức Cuộc thi "Vẽ tranh của thiếu niên, nhi đồng về Chiến thắng Điện Biên Phủ và hình ảnh Điện Biên Phủ hôm nay"
  • 811/BGDĐT-GDCTHSSV
   Về việc Hưởng ứng Cuộc thi Viết thư Quốc tế UPU lần thứ 53 (năm 2024)