• 516/QĐ-BGDĐT
  Quyết định về việc phân công nhiệm vụ của Bộ trưởng và các Thứ trưởng
 • 501/QĐ-BGDĐT
  Quyết định Ban hành Quy định kỹ thuật về dữ liệu của hệ thống cơ sở dữ liệu ngành về giáo dục đại học
 • 94/KH-BGDĐT
  Kế hoạch Tổ chức xét tặng Giải thưởng "Sinh viên nghiên cứu khoa học" năm 2020
  • 445/BGDĐT-VP
   Về việc đôn đốc nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý 2020
  • 420/BGDĐT-GDĐH
   Về việc bãi bỏ Công văn số 1761/BGDĐT-GDĐH ngày 15/4/2015
  • 419/BGDĐT-GDĐH
   Về việc bãi bỏ Công văn số 4348/BGDĐT-GDĐH ngày 28/6/2015

  Chế độ chính sách đối với giáo viên

  Cử tri cho rằng chế độ chính sách đối với giáo viên còn nhiều bất cập; (1) số lượng đội ngũ giáo viên, còn thừa thiếu cục bộ ở các khối học; mức lương giáo viên thấp, nhất là giáo viên bậc học mầm non; (2) cơ sở vật chất, trang thiết bị trường học ở một số địa phương còn nhiều khó khăn. Đề nghị Nhà nước quan tâm, có chính sách phù hợp; (3) cử tri cũng đề nghị nghiên cứu sửa đổi nâng định mức chi cho sự nghiệp giáo dục