Kính gửi: Sở giáo dục và đào tạo các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Thực hiện chương trình công tác năm 2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã dự thảo Thông tư quy định tiêu chuẩn chức danh trưởng phòng, phó trưởng phòng giáo dục và đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện và đã hoàn thiện lại sau khi xin ý kiến góp ý của Bộ Tư pháp, Bộ Nội vụ, các đơn vị thuộc Bộ, giám đốc các sở giáo dục và đào tạo (gọi tắt là dự thảo Thông tư).

Theo quy định về soạn thảo, ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Giáo dục và Đào tạo đăng tải dự thảo Thông tư trên lên Website của Bộ và trân trọng đề nghị các sở giáo dục và đào tạo, các cơ quan, tổ chức, cá nhân đóng góp ý kiến nhằm giúp Bộ tiếp tục hoàn thiện thêm văn bản (toàn văn dự thảo Thông tư được đăng tải trên Website của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại địa chỉ: www.moet.gov.vn).

Ý kiến góp ý của các sở giáo dục và đào tạo, của các cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo trước ngày 27 tháng 11 năm 2018 theo địa chỉ: Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục, tòa nhà 8C, ngõ 30 Tạ Quang Bửu, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội. Điện thoại 02436230221/0912010733; Email nqnhu@moet.gov.vn

Trân trọng.

Nội dung chi tiết xem trong file gửi kèm./.

 

Dự thảo Thông tư quy định tiêu chuẩn chức danh trưởng phòng, phó trưởng phòng giáo dục và đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
Ngày bắt đầu: 25/09/2018 Ngày hết hạn: 25/11/2018
Loại văn bản Thông tư Lĩnh vực văn bản Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục
Dự thảo Thông tư quy định tiêu chuẩn chức danh trưởng phòng, phó trưởng phòng giáo dục và đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
Ngày bắt đầu: 25/09/2018 Ngày hết hạn: 25/11/2018
Loại văn bản Thông tư Lĩnh vực văn bản Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục
Không có góp ý dự thảo văn bản