Cổng Thông tin điện tử kính gửi tới quý đơn vị, tổ chức, cá nhân quan tâm cho ý kiến góp ý về Dự thảo Thông tư Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo giáo viên trình độ cao đẳng, trình độ trung cấp.

Ý kiến đóng góp xin đề nghị ghi cụ thể

Ý kiến góp ý cho Dự thảo Thông tư Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo giáo viên trình độ cao đẳng, trình độ trung cấp

và gửi về Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo, số 35 Đại Cồ Việt, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội; email: phongkdclgd@moet.gov.vn.

Nếu cần thêm thông tin, xin liên hệ theo số điện thoại: 02439747108.

Nội dung chi tiết xem trong file gửi kèm.

Trân trọng./.

Dự thảo Thông tư Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo giáo viên trình độ cao đẳng, trình độ trung cấp.
Ngày bắt đầu: 17/09/2018 Ngày hết hạn: 17/11/2018
Loại văn bản Thông tư Lĩnh vực văn bản Quản lý chất lượng giáo dục
Dự thảo Thông tư Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo giáo viên trình độ cao đẳng, trình độ trung cấp.
Ngày bắt đầu: 17/09/2018 Ngày hết hạn: 17/11/2018
Loại văn bản Thông tư Lĩnh vực văn bản Quản lý chất lượng giáo dục
Không có góp ý dự thảo văn bản